Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door België aan de Fransche militaire autoriteiten in 1904 hebben bekend gemaakt. Het verhaal is romantisch1, maai wat onwaarschijnlijk lijkt, behoeft nog niet onmogelijk te zijn, bij de bespreking van Joffre's operatieplan zullen wij nog even terugkomen op deze onthulling. In ieder geval had men in Frankrijk ook andere aanwijzingen, die tot dezelfde conclusie leidden, met name de ontwikkeling van het Duitsche spoorwegnet in de gebieden grenzend aan Luxemburg en Belgii. Daarop wordt b.v. gewezen in een memorie aan den Conseil supérieur de la Guerre (2 Mei 1910), die concludeert, dat een dergelijke omvattende Duitsche aanval „répond aux idéés stratégiques ouvertement enseignées chez nos voisins"2. In de Fransche militaire vaklitteratuur voor den Wereldoorlog werd dan ook herhaaldelijk gehandeld over de mogelijkheid van een zoodanigen Duitschen aanval. De Zwitsersche majoor Dr Bircher zegt zelfs: „Beim Durchgehen der darauf bezüglichen Schriften kann man sich des Eindrucks oft nicht erwehren, dass französischen Offizieren der deutsche Plan fast bis in die Details bekannt war" 3. Het is, zooals een Duitsch historicus opmerkt: „Feldzugsplane bleiben den Umrissen nach nicht geheim"4. Vat men dien „Umriss", namelijk de uitbreiding van den Duitschen rechter vleugel, niet al te letterlijk op, dan geldt deze opmerking zeker ook voor het

Duitsche krijgsplan.

Gezien de sterkte van het Duitsche verdedigingsstelsel in

bericht uit Berlijn, dat in het voorjaar van 1931 te Brixen een zekere Heinrich Bach was overleden, die na een leven als een bedelaar een enorm vermogen bleek te hebben nagelaten aan de Chineesche regeering „voor de bestrijding van het Europeesche ras." Volgens de Welt am Sonntag (München) zou deze Bach de geheimzinnige verrader zijn

geweest.

1 Paléologue's stijl dikt dit nog aan; de chef van den Franschen stat in 1904 doet hem de schokkende onthulling (p. 24) „avec une impassible froideur, que dément 1'éclat sombre de ses yeux "

2 État-Major de 1'Armée, Les Armées frangaises dans la grande Guerre Tome I Vol. 2 Annexe No 1.

3 Die Schlacht an der Marne (Bern 1918) p. 33.

^ Dr Emil Daniels, Qualitat und Zahl in der Kriegsgeschichte. Ein Beitrag zur Geschichte unserer Westoffensive im Sommer 1914 (Band 222 der Preussische Jahrbücher, Berlin 1930) p. 69.

Sluiten