Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. Kort voor de mobilisatie had hij reeds betoogd, dat de voor zijn leger bepaalde positie den vijandelijken rechter vleugel op Sedan georiënteerd veronderstelde, maar dat een verdere uitbreiding van den vijand, tot Givet of Namen, het 5de L., wanneer het zijn offensief in richting van Neufchateau ondernam, in een allerbedenkelijkste situatie zou plaatsen i. Aan deze opmerking werd door Joffre geen aandacht gewijd; hij rekende op de Engelschen ter versterking van zijn linker vleugel. Toen de oorlog eenmaal een feit was geworden, de Engelsche hulp minder snel en talrijk (4 i.p.%. 6 Ds I.) bleek dan was verwacht en het G.Q.G. nog steeds geen aandacht besteedde aan de verontrustende gegevens over den vijand, die uit Namen werden bericht, verdubbelde Lanrezac zijn waarschuwingen. Joffre en zijn staf antwoordden: „Nous avons le sentiment que les Allemands n'ont rien de pret pai la"2. Intusschen had Lanrezac toch de machtiging weten af te dwingen, om zijn 1ste L.C. op 12 Augustus tot Dinant naar het N. te schuiven. Op 15 Augustus werd hier een gevecht geleverd met Duitsche cavalerie (de z.g. affaire de Dinant), die de beweging naar het W. van Duitsche troepen tusschen Namen en Luik dekte. Daardoor gaf Joffre zich eindelijk gewonnen aan Lanrezacs inzicht: het 5de L. kon zich lusschen Sambre en Maas naar het NW. verplaatsen om op gelijke hoogte te komen met het 1ste L.C. Maar, zegt Lanrezac, dat besluit kwam vier of vijf dagen te laat!

Hoewel nog niet tot de volledige erkenning gekomen van 's vijands wijde zwenking bewesten de Maas ontwerpt het G.Q.G. nu een nieuw plan, een gecombineerde actie van linker vleugel en centrum. De instructie van 15 Augustus zegt: „L'ennemi semble porter son principal effort par son aile droite au nord de Givet. Un autre groupement de forces parait marcher sur le front Sedan—Montmédy—Damvillers. Maar de sterkte van beide groepen werd aanzienlijk onderschat; het G.Q.G. gaf voor de Duitsche rechter groep een sterkte op van zeven a acht, voor de Duitsche groep in het centrum van

1 Lanrezac p. 55 e.v.

2 Ibid. p. 75.

Sluiten