Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerste middel was om ook met een minderheid de vijandelijke legermacht buiten gevecht te stellen. Frederik de Groote, wiens overwinning bij Leuthen (1757) zijn bijzondere voorliefde had, de Napoléon van Marengo, Ulm en Jena, de oude Moltke, die bij Sedan den vijand wist te omsingelen, waren de meesters der moderne krijgskunst, wier triomfen en wier mislukkingen hem het geheim der overwinning hadden geleerd i.

Frederik de Groote kon zijn troepen nog door een marsch van soms enkele uren, uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van het slagveld, op de flank of in den rug van den vijand brengen. Napoléon begon zijn omvattingsmarschen echter vaak al dagen en weken te voren over een uitgestrekt gebied. Al moest de operatie bij dezen opzet veel van haar verrassend element inboeten, toch was met een leger van honderdduizenden deze methode onvermijdelijk; vooral, wanneer de bedoeling was om door snel op te rukken den strijd op vijandelijken bodem te brengen, waar het machtige strategische hulpmiddel der spoorwegen ongetwijfeld grootendeels vernield en niet onmiddellijk hersteld zou zijn. Daarom leert Schlieffen: „Alle Truppen, die sonst wohl zurückgehalten wurden, mit denen die Entscheiding gegeben werden sollte, müssen jetzt von Hause aus zum Flankenangriff vorgeführt werden." En verder, wat de uitvoering betreft: „Die wesentliche Aufgabe des Schlachtenlenkers ist damit erfüllt, dass er, lange bevor ein Zusammenstoss mit dem Feinde erfolgen kann, allen Armeen und Korps die Strassen, Wege und Richtungen angibt, in welchen sie vorgehen sollen, und ihnen die ungefahren Tagesziele bezeichnet" 2.

Het is begrijpelijk, dat men een leer, die dergelijke principes huldigde, heeft kunnen verwijten al te mechanisch, te star en te dogmatisch te zijn tegenover de vrijere, beweeglijker opvattingen der Fransche school. Maar er is, gezien de moei-

1 Schlieffen, p. 389, in zijn afscheidsrede tot de officieren van den generalen staf (30 Dec. 1905): „Alle unsere Feinde sind überzeugt, dass der deutsche Generalstab das Vermachtnis des Mannes von Sedan geborgen hat und sich in sicherem Besitz des Geheimnisses des Sieges befindet."

2 Schlieffen, p. 280 en 278.

Sluiten