Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aangezien de gang van zaken daar hem groote zorg baarde zag hij af van een verplaatsing van zijn hoofdkwartier dichter achter den beslissenden vleugel in het W. Die voortdurende aandacht voor het Oostelijke front is wel typeerend voor Moltke. Meer dan uit de versterking van den Lotharingschen vleugel blijkt hieruit, dat Schlieffens opvolger niet was de man van ijzer, die alleen het prachtige Duitsche leger ter overwinning kon voeren; voor hem was het woord van „eine Provinz sacrificieren" niet geschreven.

De verbinding van de O.H.L. met de A.O.Ks van den rechter vleugel liet, en op den duur steeds meer, te wenschen over. Dat was een van de weinige dingen, waarin de technische oorlogsvoorbereidingen van den Duitschen generalen staf waren te kort geschoten. Aan een regelmatig gebruik van vliegtuigen met dit doel werd in het begin van den oorlog blijkbaar nog niet gedacht.

De genoemde motieven: de (twijfelachtige) noodzaak om in Coblenz te blijven, de onvoldoende verbinding met den Westelijken vleugel, het onbegrensd vertrouwen in Bülows qualiteiten en ten slotte Moltke's natuurlijke neiging en bewust systeem om den legerbevelhebbers zoo groot mogelijke zelfstandigheid te laten, dat alles had de O.H.L. ertoe gebracht de leiding op het beslissende moment prijs te geven.

Aanvankelijk scheen het vertrouwen der O.H.L. niet beschaamt! te zullen worden. De berichten, die van 20 tot 24 Augustus binnenkwamen, lieten niets te wenschen over. A.O.K. IV sprak van een „vollstandigen Sieg", A.O.K. III meldde den vijand „in vollem Rückzuge", Bülow ten slotte, van wien het gewichtigste nieuws moest komen, berichtte o.a.: „II. Armee hat Feind entscheidend geschlagen. Zahlreiche

Geschütze erbeutet I. Armee westlich Maubeuge im Kampf

mit englischer Armee. Umfassung eingeleitet H.K.K. I

meldet fluchtartigen Rückzug der Englander. Angriff Namur

siegreich durchgeführt Angriffstruppen Namur bis auf

eine halbe Division für andere Verwendung frei geworden. Angriff Maubeuge in Vorbereitung." (d.d. 24 Augustus tegen middernacht)1.

1 Weltkrieg I p. 406.

Sluiten