Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlogen was, werd de betrekkelijke zwakte van den rechter vleugel een factor, die bijzonder zwaar kon gaan tellen. Wat, indien de vijand blééf uitwijken? Schlieffen had gewild, dat zijn rechter vleugel dan toch nog sterk genoeg zou zijn om, zwenkend om Parijs heen naar het O., den doodelijken stoot in 's vijands flank te drijven. Was de onversterkte vleugel van 1914 daartoe in staat? 1

In den nacht van 24 op 25 Augustus kon dat probleem de O.H.L. nog niet bezig houden. De vijand leek reddeloos en de eenige taak der legers scheen te liggen in een snelle en onverbiddelijke achtervolging, die de kroon zou zetten op een overwinning, waardoor, ten tweeden male, de naam Moltke onsterfelijk zou worden in de geschiedenis.

1 Niet alle punten van verschil tusschen de plannen van 1905 en 1914 behoefden in dit hoofdstuk tot hun recht te komen. Wij wijzen terloops op de politieke beteekenis van Moltke's wijziging, waardoor ons land werd ontzien; bij Schlieffen zouden de Duitsche troepen ook door ons Liraburg zijn opgetrokken. Door Moltke's verandering werd de coup de main op Luik noodzakelijk, die, met of zonder voorafgaand ultimatum, onmiddellijk de Duitsche plannen t.a.v. België wereldkundig maakte. Schlieffens concentratie zou dien coup overbodig gemaakt hebben, liet dus tijd en mogelijkheid open, dat de vijand op grond eener „menace positive d'invasion allemande" zelf het eerst in België zou binnenvallen en het odium der neutraliteitsschending op zich zou nemen.

Eveneens terloops zij hier, tegenover de wel zeer eenzijdige strategische verheerlijking van Schlieffens plan, erop gewezen dat de mogelijkheid van deszelfs uitvoering een buitengemeen dubieus karakter krijgt door het spoorwegprobleem. Van de Maas tot de omvatting om Parijs is de afstand zeker 400 km, van de Zwitsersche grens tot Parijs nauwelijks minder. De troepenverplaatsingen en de voorziening der legers kwamen aan een zijden draad te hangen. Cf. Oberst v. Mantey, Umfassung, Umgehung und Durchbruch (in Wissen und Wehr van 1931, Heft X) p. 578.

Sluiten