Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

DE SITUATIE DER FRANSCHE LEGERS OP 25 AUGUSTUS

Reeds in den avond van 23 Augustus verneemt de president der Fransche Republiek, dat alle militaire operaties zijn mislukt. Kolonel Péneion, verbindingsofficier tusschen G.Q.G. en Regeering, komt tegen middernacht rapport uitbrengen aan Poincaré, het hoofd van den staat, en kan op diens angstige vraag: „C'est la défaite?" niet anders dan bevestigend antwoorden i. Het strategische plan zoowel als de tactische uitvoering waren onvoldoende gebleken: het een dwong tot den terugtocht, in afwachting van nieuwe, gunstiger kansen voor een offensief, het andere eischte een herziening van de tot dan toe gehuldigde denkbeelden.

In zijn Note pour toutes les Armées, d.d. 24 Augustus, wees Joffre op de tactische fouten, die in de toekomst vermeden dienden te worden, en gaf hij een natuurlijk uiterst gecondenseerde gevechtshandleiding: innige samenwerking van infanterie en artillerie; oprukken der infanterie in open tirailleurlinie; onmiddellijke defensieve organisatie van het veroverde terrein; de cavalerie moet op de eerste plaats verkennen en zich niet te gemakkelijk laten verleiden tot gevechten met de door infanterie gesteunde vijandelijke ruiterij; de cavalerie zal ook zoo veel doenlijk de paarden moeten sparen, wil zij niet ontijdig uitgeput zijn 2.

Denzelfden dag nog volgden de orders voor den algemeenen terugtocht, dien Lanrezac reeds op den avond van 23 Augustus voor zijn leger op eigen initiatief had ingeleid 3.

1 Raymond Poincaré, Au service de la France. Neuf Années de Souvenirs. T.V L'Invasion (Paris 1928) p. 155.

2 État-Major de 1'Armée, Les Armées frungaises dans la Grande Guerre, Tome I Vol. 2 (Paris 1925) Annexe No. 158.

3 Lanrezac p. 180 e.v.; cf. h.1. p. 34.

6

Sluiten