Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo mogelijk te vertragen i. Op den avond van 25 Augustus slaagt het zeer vermoeide C.C. er nog in Walincourt (15 km ten ZO. van Cambrai) te bereiken.

Het Engelsche L. begint, na den slag bij Mons, den volgenden ochtend, 24 Augustus, reeds om 2 uur den terugtocht en onttrekt zich zoo aan de dreigende omvatting door Kluck. Des avonds bevindt het zich op de lijn Jenlain (ten ZO. van Valenciennes)—Bavai—Maubeuge. Den volgenden dag wordt de terugtocht voortgezet in ZWestelijke richting, waarbij het Eng. 1ste L.C. (generaal Douglas Haig) Oostelijk van het forêt de Mormal en de Sambre, het Eng. 2de L.C. (generaal SmithDorrien) Westelijk daarvan marcheert. Het was een snikheete dag, „the day's march was simply purgatory to a tired force," zegt een officier „who shared in it," en die de vruchtboomen van Noord-Frankrijk zegent 2. Des avonds laat is het 2de L.C. op zijn bestemming aan den weg Cambrai—Le Cateau, na een achterhoedegevecht met den opdringenden vijand bij Solesmes. De nieuw aangekomen Eng. 4de D.I. is intusschen gedebarkeerd bij Cambrai. Het 1ste L.C. heeft op het eind van zijn terugtocht ernstiger van den vijand te lijden. Het wordt door een aanval, des avonds bij Landrecies begonnen, eenigszins gedesorganiseerd, zoodat het niet in staat is de aansluiting met het 2de L.C. te zoeken en tusschen beide corpsen een wijde gaping blijft, die French niet weinig zorg baart 3. Deze étappe was de langste van den geheelen terugtocht, die tot voorbij de Marne zou worden voortgezet. Gezien de omstandigheden laat het zich denken hoe uitgeput de troep was; de Engelsche soldaat was bovendien niet bijzonder getraind voor lange marschen; honderden vielen uit, met gezwollen voeten in te kleine schoenen 4.

Lanrezac, wiens initiatief van 23 Augustus was goedge-

1 Historique du Corps de Cavalerie Sordet, rédigé sous la haute Direction du Général Sordet par le Colonel Boucher, 2e éd. (Paris 1924) p. 133, pièce No 58.

2 The Retreal from Mons by one who shared in it, by A. Corbett-Smith, Major R.F.A. (London 1916) p. 129.

3 191b by Field-Marshal Viscount French of Ypres (London 1919) p. 74—75.

4 The first seven Divisions, being a detailed account of the fighting

Sluiten