Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1911 zijn ontslag had gegeven als aangewezen generalissimus), te vervangen door een energieker leider, generaal Gallieni. Messimy verhaalt onder welke conditie hij Gallieni bereid vindt deze opvolging te aanvaarden: mits hij namelijk een leger van ten minste drie actieve Corpsen onder zijn direct bevel krijgt. Messimy, mede omdat de ministerraad de actieve verdediging van Parijs noodzakelijk acht, aanvaardt deze voorwaarde gaarne. Op dat moment beschikt de hoofdstad tot haar verdediging uitsluitend over eenige divisies Territorialen, daar de 61ste en 62ste R.D., die de kern der verdediging moesten vormen, op verzoek van Joffre reeds naar het Noorden waren gestuurd ter ondersteuning van de groep d'Amade. Weliswaar was den opperbevelhebber door de Regeering alle vrijheid gelaten in de leiding der operaties, maar op dit moment acht Messimy zich gerechtigd hem een imperatieve order te zenden. Hij beroept zich op art. 1 van het decreet d.d. 28 Oct. 1913 over La Conduite des grandes Unités, dat zegt: „Le Gouvernement qui assume la charge des intéréts vitaux du pays a seul qualité pour fixer le but politique de la guerre"; de minister acht het een „intérêt vital du pays," dat Parijs niet zonder strijd valt, maar daarmede kon het G.Q.G. zijn ingrijpen in Joffre's zelfstandigheid nog geenszins gerechtvaardigd achten. Ten einde de legaliteit van zijn optreden te verdedigen verandert Messimy zelfs, in den geciteerden tekst, „le but politique de la guerre" in: „la conduite politique"; dat daarmede slechts een bedenkelijke vervaging werd bewerkt van de toch al moeilijk te bepalen grenzen tusschen de verantwoordelijkheid der Regeering eenerzijds en van den opperbevelhebber, aansprakelijk voor „la conduite des opérations", anderzijds, is duidelijk.

Messimy's order luidde als volgt:

25 aoüt 1914

Ordre au Général Commandant les Armées

du Nord-Est.

„Si la victoire ne couronne pas le succès de nos armes et si nos Armées sont réduites a la retraite, une Armée de trois corps actifs au minimum devra être dirigée sur le Camp Re-

Sluiten