Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lotharingen !), secundo uit de veronderstelling, dat in het W. de groote zege al was behaald. Bülow kon op 26 Augustus weten, dat dit niet het geval was en daarom had hij ongetwijfeld zijn autoriteit bij Moltke tot gelding moeten brengen om de verzwakking van zijn en Hausens leger te voorkomen 2; blijkbaar ontbrak het hem aan moed zijn vergissing ronduit te erkennen. De beslissing van den veldtocht moest nog vallen.

Natuurlijk trachtten Kluck, Bülow en Hausen op 25 Augustus en volgende dagen door een snelle vervolging het behaalde succes te exploiteeren, maar de vijandelijke achterhoeden vervulden hun taak zoo, dat de Fransche terugtocht in het algemeen gunstig verliep. De Engelschen echter leverden nogmaals slag.

Na den uitputtenden terugtochtsmarsch van 25 Augustus 3 had French voor den volgenden dag voortzetting van den aftocht gelast. Het 1ste L.C. voert deze order uit en retireert in de richting van Guise, aangeleund aan de R.Ds van het 5de L., in wier marschvak (zie Instruction Générale No 2 sub III) de Engelschen door hun Zuidelijke i.p.v. ZWestelijke richting waren ingezwenkt. Het 2de L.C. echter zette den bevolen terugtocht niet voort. Een deel der troepen was pas in den nacht op zijn bestemming aan den straatweg Cambrai—Le Cateau gekomen en het meerendeel was zoo uitgeput, dat generaal Smith-Dorrien besloot den volgenden dag liever te vechten dan wederom in alle vroegte te retireeren. De Engelsche cavalerie (generaal Allenby) waarschuwt hem des nachts nog voor de snelle vervolging des vijands, maar Dorrien laat zich daardoor niet van zijn voornemen afbrengen. Ook tegenover G.H.Q. betoogt hij, dat hem geen andere keus

rest: „I cannot retire further My men have been on their

feet all day and are too tired to go on I must fight." Hij

weet, dat zijn beide vleugels niet zijn aangeleund, maar: „The only thing we can do is to give the Germans a smash, and we are going to do it" i. French ontkent in zijn mémoires ten

1 Cf. h.1. p. 49 en 54.

2 Groener p. 73-74.

3 Cf. h.1. p. 83.

4 Bij Coleman, From Mons to Ypres with French (London 1916) p. 19-20.

Sluiten