Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marne and during the early operations on the Aisne. It was not possible to replace our lost guns and machine guns until nearly the end of September" i. Op de onmisbare hulp der Engelschen kon Joffre dus voor zijn plan al niet meer rekenen.

Smith-Dorriens besluit om op 26 Aug. stand te houden is zeer verschillend beoordeeld. Aanvankelijk had French woorden van lof 2, in zijn mémoires woorden van blaam. Met alle waardeering echter voor Dorriens overigens door de omstandigheden geboden waagstuk den strijd op klaarlichten dag af te breken en met alle bewondering voor de hardnekkigheid van den Engelschen soldaat tegenover 's vijands overmacht, wier vervolging hier een onverwachte vertraging ondervond, kan men toch het besluit om ter plaatse te blijven niet gelukkig noemen. Dorriens motiveering was de nabijheid van den vijand en de staat van uitputting waarin zich zijn troep bevond. Maar hij nam daarmede het risico op zich van een dubbele omvatting door den vijand, en ten slotte werd de troep na een enerveerenden slag toch tot den terugtocht gedwongen, die een zeer zware marschprestatie eischte, in stroomenden regen. Des nachts kwam het zwaar beproefde corps nog tot NWestelijk van St-Quentin: „un troupeau désemparé", volgens het rapport, dat kolonel Huguet, hoofd der Fransche vertegenwoordiging in Frenchs hoofdkwartier, aan Joffre zond. Smith-Dorrien begaf zich naar laatstgenoemde stad, maar French was reeds vandaar vertrokken; tusschen 1 en 2 uur in den nacht arriveerde hij in Noyon, waar hij verslag kon uitbrengen 3.

Bij A.O.K. I heerschte intusschen onzekerheid omtrent de richting van den Engelschen terugtocht. Het waarschijnlijkst achtte men, dat French, ten einde de verbinding met de Kanaalhavens niet te verliezen, in ZWestelijke directie zou teruggaan. Daarom gaf Kluck zijn rechter vleugel de richting op Péronne; de omvattende beweging werd zoodoende weer

1 French p. 79.

* Sir John French's Despatches (The Graphic Special No 1; z.j.) p. 9-10 en Hamilton p. 72.

* Coleman p. 27.

Sluiten