Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Maasovergang kon geopend worden door een snel oprukken van het III. L. in Zuidelijke richting op Rocroi, Signy 1'Abbaye, Rethel; bovendien had het III. L. dan ook een goede kans om deelen van dien vijand aan de Maas den terugtocht af te snijden.

Door in Zuidelijke richting te gaan zou Hausen echter een gaping veroorzaken tusschen het III. en het II. L. Bülow achtte zulks bedenkelijk; hij kon zelf niet naar links opschuiven, wilde hij de verbinding met Kluck niet verliezen. Daarom bericht hij op 27 Augustus aan Hausen, dat hij den volgenden dag niet verder zal oprukken, ten einde het III. L. gelegenheid te geven de aansluiting aan zijn linker vleugel (deze bevond zich bij La Capelle) te herstellen. Hausen antwoordt hierop, dat het IV. L., welks rechter vleugel bij Sedan in hardnekkig gevecht gewikkeld is, zijn hulp niet kan ontberen, zoodat hij in Zuidelijke of zelfs ZOostelijke richting zal moeten ingrijpen en daarom zijnerzijds rugdekking door het II. L. vraagt. In den namiddag bericht het IV. L. nog slechts den Maasovergang bij Donchery geforceerd te hebben en verzoekt het dringend ondersteuning van het III. L. ter bespoediging der verdere operaties.

Zoowel Bülow als Hausen bevonden zich in een moeilijk parket. Het II. L. dreigde geïsoleerd te raken, links door Hausens afwijking naar het ZO., rechts door Klucks aanval op den Sommeboog. Ten onrechte dan ook dit keer noemt Hausen Bülows verzoek om aansluiting „wohl vornehmlich von Sonderinteressen bestimmt" 1. De kern van het kwaad lag in de onvoldoende leiding door de O.H.L. Vergeleken met de beweeglijkheid van Joffre en zijn verbindingsofficieren heeft zij iets versteends. Waar een gewichtige beslissing genomen moest worden was Joffre, stimuleerend of kalmeerend, aanwezig; aan Duitsche zijde daarentegen is Moltke noch zijn kwartiermeester-generaal v. Stein, noch de chef der afdeeling operatiën Tappen ook maar één keer bij A.O.K. I geweest voor het einde van den slag aan de Marne 2.

1 Des Generalobersten Frhrn v. Hausen Erinnerungen an den Marnefeldzug 191b mit einer einleitenden kritischen Studie harausgegeben von Friedrich M. Kircheisen (Leipzig 1920) p. 150.

2 Kuhl, Marnefeldzug p. 28.

Sluiten