Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de boven geschetste moeilijke omstandigheden bericht Hausen aan de O.H.L., dat hij van plan is het IV. L. te hulp te snellen. Dan eindelijk grijpt de hoogste legerleiding in. Het gevaar was groot, dat de drie rechter legers, wier samenwerking tot dan toe uitsluitend op onderling overleg gebaseerd was geweest, nu ieder geheel naar eigen oordeel verder zouden handelen. In den nacht van 27 op 28 Augustus ontvangt A.O.K. III uit Coblenz het antwoord, dat aan Bülows eisch recht doet wedervaren: „Vormarsch in allgemein südwestlicher Richtung fortsetzen. Befehl folgt" 1. Er was namelijk ook een algemeene directive voor de verschillende legers op komst. Men was ten slotte in Coblenz tot een beter inzicht in den stand van zaken gekomen. Men had begrepen, dat de meeningsverschillen der legercommandanten uit den weg geruimd moesten worden door een algemeen plan voor de verdere bewegingen bekend te maken. Want dat de beslissende slag nog niet geslagen was had men nu ook ingezien; dat was alleen al duidelijk geworden uit het totaal ontbreken van de hooge cijfers, waarmede een groote overwinning haar buit aan gevangenen en geschut had moeten tellen.

Op 27 Augustus schreef Tirpitz, wiens correspondentie in die dagen geregeld een indruk geeft van de stemming in het Duitsche hoofdkwartier: „Hier ist alles guter Hoffnung, obwohl der von der französischen Heeresleitung befohlene Rückzug die Hoffnung wohl vereitelt haben wird, grosse Heeresteile abzuschneiden" 2.

1 Hausen p. 151.

2 L.c. p. 396.

Sluiten