Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

DE SLAG AAN DE OISE

Bij alle zorgen, waarmede de terugtocht en de voorbereiding van een nieuw offensief Joffre moest overstelpen, voegde zich nog een moeilijkheid van zeer delicaat karakter: zijn verhouding tot French. Het plan van 25 Augustus veronderstelde als conditio sine qua non de medewerking van het Engelsche Expeditieleger, maar Joffre miste de bevoegdheid aan French bindende orders te geven: de samenwerking der gealliëerde strijdmachten moest dus uitsluitend op onderling overleg berusten. In de instructies, welke Kitchener, bij het uitbreken van den oorlog leider geworden van het War Office, voor den commandant van het Expeditieleger had opgesteld, was uitdrukkelijk gewezen op diens onafhankelijkheid: „ There-

fore, while every effort must be made to coincide most sympathetically with the plans and wishes of our Ally, the gravest consideration will devolve upon you as to participation in forward movements where large bodies of French troops are not engaged and where your Force may be unduly exposed to attack. Should a contingency of this sort be contemplated, I look to you to inform me fully and give me time to communicate to you any decision to which His Majesty's Government may come in the matter. In this connection I wish you distinctly to understand that your command is an entirely independent one, and that you will in no case come in any sense under the orders of any Allied General" 1.

Bemoeilijkt werd de samenwerking van Engelschen en Franschen nog door de omstandigheid, dat tusschen French en Lanrezac reeds bij hun eerste ontmoeting in Bethel (17 Augustus) een zekere antipathie duidelijk werd, welke door

1 De geheele instructie is voor het eerst in extenso gepubliceerd bij French, 1914 p. 13-15.

Sluiten