Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen niets liever te willen dan een tegenstoot te ondernemen, zoodra hij op een voor het gebruik der geduchte Fransche veldartillerie gunstig terrein was gekomen.

Lanrezac is een der raadselachtige figuren uit de eerste oorlogsmaand. Zijn kunde en scherpzinnigheid staan boven twijfel, maar overigens past op hem bijzonder goed het oordeel, dat Huguet met minder grond over Sir John formuleert: „Ses qualités morales de caractère et d'énergie n'étaient pas a la hauteur de ses qualités intellectuelles" Aanschouwelijk schildert Spears de snelle verandering, welke zich in Lanrezac heeft voltrokken. Bij het begin van den veldtocht, zoo schrijft de scherp observeerende Brit, werd ieder getroffen door Lanrezacs energie; de wijzigingen, die hij in Joffre's orders voorstelde en die leidden tot het opschuiven van het 5de L. naar de Sambre, waren verstandig en vooruitziend; Lanrezacs analyse der situatie was ongetwijfeld scherpzinniger dan die van het G.Q.G. Maar naar mate het critieke moment naderbij kwam werd 's vijands dreiging in zijn oogen steeds meer formidabel en verminderde zijn vertrouwen in de eigen troepen. Hij wordt aarzelend, pessimistisch en vervalt in een hypercritiek, die tot volslagen werkeloosheid dreigt te leiden2.

Voor Joffre's nuchteren blik bleef die gevaarlijke verandering niet verborgen, gevaarlijk vooral, omdat als Lanrezac passief bleef op de Engelschen zeker niet viel te rekenen. Dienvolgens werd op 27 Augustus, des morgens om half 7, de volgende telephonische boodschap aan Lanrezac gezonden:

„Vous m'avez exprimé votre intention, dès que vous serez sorti de la zone boisée oti 1'emploi de votre artillerie est difficile, de bousculer par une contre-offensive bien appuyée par 1'artillerie les troupes qui vous suivent. Non seulement je vous y autorise, mais j'estime cette attaque indispensable. L'état de vos troupes est bon, leur moral est excellent.. II faut en profiter. Agir autrement serait diminuer le moral et compromettre peut-être le résultat de la campagne. La zone de Vervins dans laquelle vous arrivez se prête bien a cette opération.

1 L.c. p. 61.

2 L.c. p. 105 en 211.

Sluiten