Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joffre. Zij wordt bevestigd door overste Brécard, die, van wege het G.Q.G. naar Noyon gezonden, den Engelschen souschef, generaal Henry Wilson, had gesproken, wiens opinie luidde: de eerste acht dagen zijn de Engelsche troepen niet in staat te vechten. Het is duidelijk wat dit nieuws voor Joffre beteekende: de concentratie van zijn 6de L. liep gevaar en Lanrezacs voorgenomen offensief naar het N. werd volkomen ontbloot op de linker flank! i

Maar tegen den avond is het G.Q.G. in bezit van een opgevangen vijandelijk radiogram: de order, waarbij het I.L. zelfstandig werd en het II.L. opdracht kreeg Maubeuge in te sluiten 2. Joffre trok uit deze order de conclusie, dat het II.L. de vervolging van zijn 5de L. thans met slechts weinig nadruk zou kunnen voortzetten, en hij besloot onmiddellijk hiervan te profiteeren. Een offensieve actie van Lanrezac naar het N. zou, meende hij, nu een slag in de lucht zijn, terwijl daarentegen een aanval naar het WNW. den vijand, die de Engelschen vervolgde, in de flank zou treffen. Dat zou French opluchting verschaffen en hem zeker handzamer maken. Daarmede was al veel gewonnen. En den vijand kon een slag worden toegebracht, die zijn rechter vleugel ernstig zou ontwrichten. Het was geenszins uitgesloten, dat Lanrezacs actie door haar effect op vriend en vijand toch nog de inleiding werd tot de uitvoering der instructie van 25 Augustus.

In den avond van 27 Augustus ontving Lanrezac Joffre's

nieuwe order: „ Vous porterez votre gauche, demain matin,

entre 1'Oise et St-Quentin pour attaquer toute force ennemie marchant contre 1'Armée anglaise." Juist had Lanrezac toen zijn bevelen gereed voor de actie, welke in de telephonische boodschap van 's morgens was gelast, en hij toonde zich weinig gesticht over deze onvoorziene wijziging van zijn plannen. Toevallig was ook de verbindingsofficier van het G.Q.G. aanwezig, kolonel Alexandre. Hij geraakte in dispuut met den chef van Lanrezacs 3de bureau, majoor Schneider, die als zijn meening te kennen gaf, dat het G.Q.G. zich weinig rekenschap scheen te geven van de moeilijkheid der gelaste frontverande-

1 Joffre, Mémoires I p. 325.

2 Cf. h.1. p. 105.

Sluiten