Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke directie voorschrijven, als de mededeelingen van de legeraviateurs, dat bij Amiens en Zuidelijk van de Somme tusschen Amiens en Nesle troependebarcaties plaats vinden, doen Kluck besluiten zijn leger den volgenden dag over de Somme te voeren tot de spoorlijn Villers-Bretonneux—Nesle. Wel verre van gereed te zijn tot een stoot tegen Klucks rechter flank, zal dus het 6de L., voor zoo ver op zijn bestemming gekomen, den frontalen aanval ondergaan van het door energieke leiders aangevoerde I. L. Lanrezac kon dat niet weten. Maar hem wachtte nog een andere desillusie.

Uit Lanrezacs order van 17 uur, waarvan de hoofdzaak boven is geciteerd, blijkt, dat hij op de medewerking rekent van Haigs corps. Des nachts om 2 uur wordt hem echter bericht, dat French iedere Engelsche hulp weigert en dat ook het corps van Haig op 29 Augustus een rustdag moet houden! Het gevolg is, dat de R.Ds Valabrègue, die zeer vermoeid en dus weinig strijdbaar zijn, nu in de plaats der Engelschen als linker-flankdekking van het 5de L. moeten optreden i.

Gecompliceerd is de toestand ook op den rechter vleugel. Het 10de L.C., Oostelijk van Guise staande, moet den aanval in richting van St-Quentin tegen vijandelijke ondernemingen uit het N. dekken. De strategische flankdekking berust bij de 4de D.C. met toegevoegde infanterie: in de streek van Vervins. Maar de linker vleugel van het huurleger, het 4de, strekt zich, zooals Lanrezac bekend was, niet verder uit dan tot Signy-l'Abbaye, hetgeen wil zeggen, dat tusschen de binnenvleugels van Lanrezac en de Langle een gaping van meer dan 30 km was ontstaan. Zou Moltke van de hier geboden kans tot doorbraak gebruik maken?

Tegenover Lanrezac staat Bülow, tegenover de Langle de Cary de Hertog van Württemberg en tusschen deze beide groepen van vijandelijke legers schijnt de baan dus vrij voor het III. L. onder von Hausen, om recht op de door de O.H.L. gestelde doelen (de linie Laon—Guignicourt) te marcheeren: daarmede zou ook tegelijkertijd de meest doeltreffende èn de meest belovende hulp worden gebracht aan de legers, die beiderzijds van Hausen slag moesten leveren; het 5de L. zou 1 Lanrezac p. 214.

9

Sluiten