Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere met front naar het NW. tusschen Mézières en Signy1'Abbaye de flank dekt.

Joffre weet, dat zich in de streek van Rocroi een niet onaanzienlijke vijandelijke troepenmacht bevindt1. In verband hiermede neemt hij twee besluiten. Aan de Langle de Cary gelast hij, uiterlijk des morgens 29 Augustus zijn hoofdmacht terug te nemen van de Maas en geleidelijk te doen retireeren naar de Aisne; aan generaal Foch, tot dan toe commandant van het 20ste L.C. in Lotharingen, geeft hij het bevel over een detachement, dat voornamelijk heeft te zorgen voor de beveiliging van de Langle's linker flank en dat de verbinding tusschen het 4de en het 5de L. moet herstellen. Dit detachement, later zelfstandig geworden als 9de L., zou bestaan uit de troepen, die tot dan toe den linker vleugel van het 4de L. hadden gevormd (9de en 11de L.C., 52ste en 60ste R.D. en 9de D.C.), versterkt met de 42ste D.I., afkomstig van het 3de L. „C'était simplement une coupure faite dans la 4e armée dans le but d'en faciliter le commandement", zegt de commandant van het 9de L.C. 2 en dus beteekende dit geenszins de creatie van een manoeuvreerreserve, zooals generaal Maurice ten onrechte de vorming van dit detachement interpreteert 3.

Wederzijdsche situaties en plannen op 28 Augustus's avonds resumeerende komen wij tot het volgende overzicht.

Von Kluck staat met zijn hoofdmacht aan de Somme, stroomop- en stroomafwaarts van Péronne; den volgenden dag zal hij met H.K.K. II en II., IV. en III. L. C. over de rivier gaan en in ZWestelijke richting oprukken naar de spoorlijn Amiens—Nesle; het IV. R.C. blijft ten N. der rivier om rechter flank en achterwaartsche verbindingen van het I. L. te dek-

1 Arm. franc. I> 2 Ann. No 977: Compte rendu de Renseignements No

64 (d.d. 28 Aug. 6 uur): Dans la région de Chimay, une reconnais-

sance aérienne a signalé, dans 1'après-midi du 27 aoüt, des mouvements de colonnes marchant vers le sud et des rassemblements dans la région Hirson, Chimay, Rocroi". De Compte rendu van denzelfden dag na den middag determineert den gesignaleerden vijand als het III. L.

2 Dubois I p. 117.

3 Maurice p. 158.

Sluiten