Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle bewust van de welhaast onoverkomelijke moeilijkheden die de verwezenlijking van dit plan in den weg stonden, de chef van den staf noteerde na ontvangst der opdracht in zijn dagboek o.a.: „Eine recht schwierige und unangenehme Aufgabe, bei der mit grosser Vorsicht verfahren werden muss. Eigentlich sind wir für eine solche Aufgabe doch zu schw ach, und wir werden nicht weit vorwarts kommen, ehe nicht die Masse des Heeres tüchtige Fortschritte gemacht hat. Wir haben aber wohl mehr die Aufgabe, die feindlichen Krafte zu binden, wie sie uns bisher schon zugefallen und wohl auch zu leisten gelungen ist"i. Deze interpretatie stelt een aanmerkelijk bescheidener oogmerk dan de O.H.L. voor den geest stond; toch werd ook het beperkter doel niet ten volle bereikt, immers Joffre verplaatste eind Augustus en begin September de volgende eenheden van het Elzas-Lotharingsche front naar elders2: 7de L.C. (van de Armée d'Alsace naar het 6de L.), 15de L.C. (van het 2de naar het 3de L.), 21ste L.C. (van het lste naar het 4de L.), 8ste en 10 D.C. (welke met de 4de D.C. het C.C. Conneau moeten vormen op den linker vleugel van het 5de L.). Hoe Rupprecht zijn taak ook interpreteerde, tot een onmiddellijk hervatten van het offensief voelde hij zich, na de uitputtende gevechten van 25 tot 27 Augustus, niet in staat; daarom gunde hij den troepen de eerstvolgende dagen rust, het verband tusschen de onderdeelen moest hersteld worden en de verliezen maakten aanvullingen noodig.

Generaal de Curières de Castelnau van zijn kant vroeg, toen het op 25 Augustus begonnen offensief langzamerhand ging stokken, wat de bedoeling was van het G.Q.G.: „Faut-il durer? Ou continuer 1'offensive?"3. Joffre antwoordde onmiddellijk (28 Augustus 18.15) even kort en krachtig: „II s'agit pour les Ire et 2e armées de durer tout en fixant les forces ennemies qui leur sont opposées et en restant liées entre elles

1 Weltkrieg Hl p. 282. ,

2 Reeds eerder, in de derde week van Augustus, had loto op bescheiden schaal zyn linker uit zijn rechter vleugel versterkt, het e en het 9de L.C. (het laatste gedeeltelijk) waren van het 2de L. overgegaan resp. naar het 5de en het 4de.

s Arm. frariQ. I, 2 Ann. No. 1031.

4 Ibid. Ann. No 992.

Sluiten