Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden, maar in den avond van 30 Augustus kan men den slag als geliquideerd beschouwen 1.

Beide partijen schrijven zichzelf de overwinning toe; de Duitschers spreken van de overwinning bij St-Quentin, de Franschen van de victorie bij Guise; terecht zegt Ontrop, die een benoeming van den slag naar de rivier de Oise het meest logisch acht, dat van een overwinning eigenlijk niet gesproken kan worden. Let men uitsluitend op den gang van zaken bij het JI. en het 5de L., dan zal men ongetwijfeld eerder van een Duitsch dan van een Fransch succes kunnen gewagen: Bülow had zich met zijn numerieke minderheid niet alleen kunnen handhaven, maar zelfs overal terrein gewonnen en, wat o.i. de hoofdzaak is, hij was er dank zij de hooge gevechtswaarde zijner troepen in geslaagd de gevaarlijke oriëntatie van het vijandelijk offensief op St-Quentin om te buigen naar het N.

Joffre geloofde, dat zijn aanval althans de pressie op het nieuwe 6de L. had verminderd; hem werd op 29 Augustus (18.30) door Maunoury o.a. gemeld: „La 6e armée a été trés violemment attaquée ce matin sur le front Nesle, Péronne. Le combat a cessé brusquement vers midi, et 1'ennemi a marqué un mouvement de recul" 2. In de officiëele Duitsche publicaties vinden wij dit teruggaan niet vermeld; in ieder geval, zeggen zij, kan het niet een gevolg zijn geweest van Lanrezacs offensief tegen Bülow, daar laatstgenoemde zich pas om 17.30 tot A.O.K. I wendt om ondersteuning te krijgen 3.

En toch heeft, gelijk later zal blijken, de slag aan de Oise belangrijke consequenties gehad. Maar Joffre kon dat in den avond van 29 Augustus weten noch voorzien. Teleurgesteld keerde hij in zijn hoofdkwartier terug. In Compiègne had hij

1 Voor tactische bijzonderheden, waarop hier niet kon worden ingegaan, zij, naast de reeds genoemde werken (Weltkrieg III, Armées frangaises I, 2, Heydemann, Larcher, Rouquerol) gewezen op Colonel E. Valarché, La Bataille de Guise: les 28, 29 et 30 aoüt 191b au 10e Corps d'Armée (Paris 1928) en op H. G. Ontrop, Majoor van den Generalen Staf, De Slag bij St-Quentin—Guise (in het Orgaan der Vereeniging ter beoefening der Krijgswetenschap 1930—1931 afl. IV).

2 Arm. franc. I» 2 Ann. No 1268.

3 Weltkrieg III p. 95.

Sluiten