Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lanrezacs rapport en liet hij de reeds vermelde (vertraagde) terugtochtsorder geven. Tijdwinst was de hoofdzaak, had Wilson gezegd, maar tijd kon in de gegeven omstandigheden slechts gewonnen worden door uitwijken, door opnieuw een groot deel van den vaderlandschen bodem aan den vijand prijs te geven. Waar zou het eind zijn?

Dien nacht besluit Joffre de verplaatsing van zijn hoofdkwartier verder naar het Z., naar Bar-sur-Aube, voor te bereiden. Ontmoediging begint te mompelen bij zijn staf. Zal het moreel der troepen te velde de zware proef van een voortgezet terugtrekken kunnen doorstaan? Bij Guise hadden zij zich overwinnaars gevoeld, aan de Maas hadden zij aan hun superioriteit geloofd — maar na alle inspanningen, heldenmoed en offers moesten zij niettemin terug. Zouden zij het geloof in de overwinning nog kunnen bewaren en de veerkracht die onontbeerlijk zou zijn om den vijand terug te stooten?

„Vers 1'Est, dans 1'ombre, on voyait flamber la France, par morceaux, selon 1'avance de 1'ennemi'1.

1 Colonel Campagne, Le Chemin des Croix 1914—1918 (Paris 1930) p. 22.

Sluiten