Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De socialistische ministers Guesde en Sembat stellen een algemeene bewapening voor der burgerij van Parijs i. Des middags verschijnt een eerste vijandelijk vliegtuig, dat bommen op de stad werpt 2.

Maar er is nog een zwakke hoop. Havas heeft gemeld, dat in den nacht van 29 op 30 Augustus 160 treinen met Duitsche soldaten van het ZW. naar het NO. door België zijn gepasseerd: „160 trains représentent transport 1 corps d'armée avec tout son charroi" 3. De vijand verzwakt dus zijn Westelijk front om den Russen den weg naar Berlijn te versperren! Want men gelooft in Frankrijk ook nog in het succes der Russische wapenen. Nog steeds wekken de rapporten, van den blijkbaar zeer slecht ingelichten Franschen militairen attaché in Rusland, de gunstigste verwachtingen 4. Doch ook deze illusie wordt vernietigd door een in den nacht van 30 Augustus in Belfort opgevangen Duitsch radiobericht, dat de overwinning van Tannenberg in vollen omvang wereldkundig maakt 5.

Het is thans voor Joffre onmogelijk langer weerstand te bieden aan Gallieni's aandrang om het garnizoen van Parijs te versterken 6. Deze had bovendien de Regeering achter zich. Er zijn indicaties voor de toch weinig aannemelijke opvatting, dat Joffre Parijs aanvankelijk van troepen wilde ontblooten en tot een open stad proclameeren, ten einde zoowel zijn veldleger niet te verzwakken als de hoofdstad voor verwoesting te vrijwaren. In zijn dagboek noteert Gallieni op 30 Augustus: „J'ai 1'impression que Joffre considère Paris comme sacrifié et ne veut pas se démunir des forces composant ses armées" 7. In den ministerraad gaf de quaestie aan-

1 Poincaré p. 209.

2 Dit was een vliegtuig van Klucks IX. L.C.; cf. Weltkrieg III p. 137.

3 Arm. franc. I» 2 Ann. No 1387.

4 Op 30 Augustus telegrapheert deze o.a.: „Les derniers succès ont assuré la possession de la Prusse orientale. Le gros des armées prononce de plus en plus son offensive dans la direction de Berlin." (Ibid. Ann. No 1391).

5 Ibid. Ann. No 1396.

0 Gallieni, Mémoires p. 39 en 42.

7 Carnets p. 48.

Sluiten