Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den vijand heeft opgesteld is kwalijk vol te houden; al kon later blijken, dat de vijand inderdaad in een fuik was geraakt.

In den nacht van 2 op 3 September verliet de Regeering Parijs om zich naar Bordeaux te begeven. Gallieni had opdracht de hoofdstad a outrance te verdedigen. In een stoïcijnsche proclamatie gaf hij daarvan kennis aan de bevolking:

„Armée de Paris, Habitants de Paris,

Les membres du Gouvernement de la République ont quitté Paris pour donner une impulsion nouvelle a la défense nationale.

J'ai regu le mandat de défendre Paris contre 1'envahisseur.

Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout.

Paris, le 3 Septembre 1914. Le Gouverneur Militaire de Paris, Commandant 1'Armée de Paris, Gallieni" i

Dienzelfden ochtend wordt begonnen met de ingrijpende opruimingen, welke men tot dan toe, daar de Regeering had gevreesd voor ernstige onrust onder de bevolking, nog niet had mogen gelasten. Huizen in de zone der fortificaties, die het vuren konden belemmeren, worden geslecht; boomen worden geveld; men legt loopgraven aan en sluit de toegangswegen af met Friesche ruiters2. De tijd dringt: op 31 Augustus was opnieuw een vijandelijk vliegtuig boven de stad verschenen, dat een Duitsche vlag naar beneden had geworpen met het dreigende opschrift: „Les Allemands seront a Paris dans trois jours" 3.

1 Gallieni, Mémoires p. 67.

2 Ibid. p. 68.

3 Arm. frang. I, 2 Ann. No 1634.

Sluiten