Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bülow overschatte de beteekenis van La Fère aanmerkelijk; zijn meening omtrent weerstandsvermogen en artilleristische uitrusting dier vesting berustte op een in vredestijd dienaangaande bij den generalen staf opgestelde memorie. Hoewel reeds op 28 Augustus door A.O.K. I, welks chef, generaal v. Kuhl, de beste kenner was van het militaire Frankrijk, de meening was uitgesproken, dat La Fère als zeer minderwaardig en waarschijnlijk onbewapend kon beschouwd worden i, toch bleef Bülow bij zijn opvatting.

De genoemde factoren: uitputting van de troep en overschatting van de beteekenis der vesting La Fère, hadden tot gevolg, dat het II. L. feitelijk voor de achtervolging des vijands uitviel. Maar het steeds actieve I. L. verklaarde zich bereid om deze taak met strategisch perspectief op zich te nemen.

Kluck had op 29 Augustus met succes zijn offensief tegen Maunoury ondernomen2; des avonds stond zijn leger, na vinnigen strijd bij Proyart, op de lijn Villers Bretonneux—Chaulnes—Nesle. Daar nog steeds vijandelijke debarkaties bij Amiens en Moreuil werden gemeld besloot hij den volgenden dag den aanval omvattend in dezelfde richting, die overigens ook door de Anweisungen der O.H.L. was voorgeschreven, door te zetten. Wel vroeg Bülow hulp tegen Lanrezacs offensief aan de Oise, maar Kluck stelde slechts een enkele divisie daartoe beschikbaar 3 ten einde zelf zoo krachtig mogelijk te kunnen optreden tegen den hinderlijken vijand op zijn buitenvleugel, met wien nu eens voor goed moest worden afgerekend.

Maunoury was niet onkundig van het gevaar, dat hem op beide vleugels bedreigde4; op zijn vraag aan Joffre, wat hem na de gevechten bij Proyart te doen stond, antwoordde deze: „Votre direction générale de repli est sur Paris. Ne vous

1 „Die Befestigungen von Laon, La Fère und Fourdrain (westlich von Crépy) sind deklassiert und sehr minderwertig, ohne jede Offensivkraft, wahrscheinlich höchst minderwertig armiert. Auch Reims ist minderwertig, nur Forts mit hohem Aufzug, vorzügliche Artillerieziele." (Weltkrieg III p. 126).

2 Cf. h.1. p. 129 en 142.

3 Cf. h.1. p. 139.

4 Arm. franQ. I, 2 Ann. No 1478.

Sluiten