Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedekt door het versterkte 9de L.C. i; dit corps kreeg het volle gewicht van Hausens aanval te dragen; de commandant, generaal Dubois, besloot het gevaar, dat van dezen nieuwen vijand voor het 4de L. dreigde, te keeren door onmiddellijk zelf offensief op te treden, 's vijands colonnen daardoor tot ontplooiing te dwingen en zoo zijn oprukken te vertragen 2.

Tegen den middag gelast Hausen zijn hoofdmacht op te rukken tot de lijn Bouvellemont—Singly, om den volgenden dag vandaar verder te marcheeren op Vendresse; zijn rechter flankbedekking wordt aangetrokken tot Wassigny. Maar tusschen 11 en 14 uur bereikt hem een drietal telegrammen van het IV. L., waaruit blijkt, dat de vijand tegenover dit leger is afgetrokken; het laatste telegram legt, juist zooals dat den volgenden dag ook door Bülow zou worden gedaan, de exploitatie van het behaalde succes in handen van het rechter huurleger: „Bei Vorstoss gegen Rethel—Attigny winkt grosser Erfolg". En ook in dit geval wordt wederom een beweging voorgesteld, veel te beperkt van omvang om 's vijands strategische flank te kunnen bereiken.

Hausen gaf na ontvangst dezer telegrammen de nu doelloos geworden ZOostelijke richting op en besloot op 30 Augustus in de door A.O.K. IV voorgestelde Zuidelijke richting te gaan, zonder zich te bekommeren om de intusschen ook bekend geworden moeilijkheden van Bülows Garde-Corps. De bedoeling van dit oprukken in Zuidelijke richting wordt in het avondbevel van 29 Augustus aldus omschreven: „Der Feind vor der IV. Armee ist durch den Druck der III. Armee in vollem Rückzug nach Südwesten über die Linie Vendresse —Attigny und südlich. Der Feind muss verfolgt, ihm muss der Weg verlegt werden" 3. Maar juist omdat Hausen verzuimde ver naar het Westen te omvatten, waar hij de baan voor een snel oprukken van zijn rechter vleugel vrij had, stuitte hij op den afweervleugel van het 4de L., welke tot een

1 Cf. h.1. p. 135. ,

2 Uitvoerig over de laatste dagen van Augustus op den linker vleugel van het 4de L.: Dubois ch. IV: La Bataille-manoeuvre de Signy1'Abbaye—Rethel.

3 Weltkrieg III p. 60.

Sluiten