Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch, de voorsprong op den vijand wordt bewaard. Men kan niet als axioma stellen, zooals o.a. door Groener is gedaan, dat de vervolgde sneller marcheert dan de vervolger, omdat de eerste vlucht. De groote moeilijkheid voor een uit den strijd terugtrekkend leger vormen de impedimenta, die men vóór zich heeft. Mac Mahons Armée de Chalons voor Sedan, Benedek bij Königsgratz, Frossard bij Spichern werden juist daardoor in hun bewegingen belemmerd op een wijze, die de vervolger niet kent; zij struikelden over hun legertrein. Daarom is de geslaagde terugtocht van Franschen en Engelschen technisch een verdienstelijke prestatie geweest.

Vergemakkelijkt werd het hun door Bülows tijdverlies voor La Fère. Klucks troepen waren ondernemend genoeg, maar met Lanrezac kwamen zij op 1 September nog nauwelijks in contact. Het IX. en III. L.C. trekken zonder vijand te ontmoeten over de Aisne en komen respectievelijk tot Longpont en Villers-Cotterêts; bij laatstgenoemde plaats raakt de VI. D.I. in gevecht met achterhoeden — niet van Lanrezac, maar van French. Afdeelingen van H.K.K. II raken eveneens slaags met Engelsche troepen bij Crépy-en-Valois en bij Néry; 's avonds grijpt hier ook het II. L.C. in, dat bij Verberie zich reeds tegen Fransche cavalerie van het 6de L. in gevechtsformatie had moeten ontwikkelen. Het IV. L.C. leverde een marschprestatie van 50 km en kwam, zonder op vijand te stuiten, tot Zuidelijk van het woud van Compiègne. De rechter flankdekking ten slotte, het IV. R.C., bereikte St Just-enChaussée. Behalve laatstgenoemd corps bevond zich het I. L. thans aan gene zijde van de Oise, ongeveer op de lijn Verberie—Gilocourt—Villers-Cotterêts—Longpont. De marschprestaties, vooral van den rechter vleugel, waren weer bewonderenswaardig geweest, maar het doel was niet bereikt; in plaats van met Lanrezac had men contact gekregen met de Engelschen en met Maunoury. A.O.K. I besloot nu voor de verdere operaties instructies van de O.H.L. af te wachten; haar rapport van 16 uur luidde: „Die 5. französische Armee ist mit ihrem linken Flügel über Soissons nach Suden abgezogen. Die I. Armee hat diesen Flügel nicht mehr erreicht.

Sluiten