Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig is: „Feind vor der III. Armee im Rückzuge"1. Bülow geeft dus de ZOostelijke richting weer op om, in overeenstemming met Moltke's order van 30 Augustus 2, zijn linkervleugel ongeveer op Reims te dirigeeren.

Het is of hij plotseling tot het besef komt al te zeer bij zijn huurlegers, het I. en het III., te zijn achtergeraakt; hij heeft veel tijd verloren door zijn rustdag en zijn overschatting van La Fère en intusschen heeft zijn vijand, na de „beslissende" nederlagen bij Charleroi en St-Quentin, zich weer in veiligheid kunnen brengen. Maar Bülow wil nu toch den afstand die hem scheidt van Lanrezac zoo snel mogelijk inloopen; hij gelast zijn linker vleugel om zich dien nacht nog meester te maken van de Aisnebruggen ten NW. van Reims. Zoo %er komt echter noch het X. L.C., noch de Garde. De rechter vleugel van het II. L. staat 's avonds ten W. van Laon (ver vooruit, bij Soissons, H.K.K. I), de linker ten O. dierzelfde vesting 3.

Noch Kluck noch Bülow zien op 2 September hun verwachtingen in vervulling gaan. Des nachts nog waren de Engelschen teruggetrokken4, zoodat de door A.O.K. I verhoopte omvatting ook bij dezen vijand mislukte. Alleen het II. L.C. wordt in een gevecht gewikkeld bij Senlis, waar een nog niet eerder gesignaleerde Fransche eenheid blijkt op te treden, de 56ste R.D. 5. Het IV. R.C. op den buitenvleugel komt in aanraking met Fransche cavalerie, die den terugtocht van het 6de L. op Parijs dekt. Daar v. Gronau geen vliegtuigen tot zijn beschikking heeft blijft hij in het onzekere over den vijand, die zich achter de Fransche ruiters bevindt. Maar de verkenning door aviateurs van het II. L.C. schat de sterkte van den vijand in de streek Chantilly—Senlis—Dammartin Mitry-Mory op ongeveer 2V2 legercorps en ll/2 D.C.; noch

1 Rülow p. 47.

2 Cf. h.1. p. 164.

s Weltkrieg III p. 208.

< Arm. franc. I. 2 Ann. No 1999; ook het Engelsche hoofdkwartier werd ijlings, „as though all the German devils were. on our trail" (Coleman p. 82), van Dammartin naar Lagny verplaatst.

5 Kuhl, Marnefeldzug p. 113; cf. Général F. de Dartein, La 56e Dwision au feu. Souvenirs de son Commandant (Paris 1919) p. 77 e.v.

Sluiten