Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paris und die Englander im Zaum zu halten" Maar juist om in ieder geval de geheele strijdmacht te kunnen inzetten tegen een aanval van laatstgenoemde zijde, wilde Kluck in principe zijn linker vleugel niet óver de Marne laten gaan. Hij begreep zeer goed, dat, wanneer een gedeelte van zijn leger Lanrezac zou achtervolgen en aanvallen tot voorbij de Marne, zijn overige corpsen niet sterk genoeg waren om aan alle moeilijkheden die zich konden voordoen (Parijs, de Engelschen) het hoofd te bieden. Vandaar dat, bij het dicteeren der orders voor 3 September, den verbindingsofficieren van den linker vleugel nog de volgende commentaar werd verstrekt: „Ein Uebergang über die Marne sei nicht wahrscheinlich und komme nur unter besonders günstigen Verhaltnissen in Betracht, z.B. wenn bei scharfem Nachdrangen der II. Armee die Franzosen in grosser Unordnung die Marne überschritten und die Uebergange von uns gleichzeitig in Besitz genommen

werden könnten" 2.

Waren die gunstige omstandigheden te verwachten, m.a.w. was Bülow erin geslaagd zijn tijdverlies in te loopen en Lanrezac te achterhalen? Zijn troepen bereikten des avonds zonder strijd ten naaste bij de gestelde doelen; H.K.K. I, met den vijand in gevechtsaanraking gekomen, overnacht bij Hartennes en Arcy-Ste Restitue; de overige corpsen bevinden zich van rechts naar links: VII. L.C. bij Noyant en Chacrise, dus ongeveer 10 km ten Z. van Soissons; X. R.C. bij Chavonne (aan de Aisne) en Braisne; X. L.C. bij Bazoches (aan de Ves e) en ten Z. van Fismes; de Garde aan de Vesle ten O. van Fismes3. Lanrezac stond dien avond ongeveer op de lijn Oulchy-le Chateau—Fère-en-Tardenois—Rosnay—St lhierry; de linker vleugel was dus eenigszins teruggenomen wegens het gevaar van omvatting uit het Westen 4. Terwijl dus Bulows linker vleugel contact heeft gekregen met Lanrezacs achterhoeden aan de Vesle, wordt de linker vleugel van het 5de L. bedreigd door v. Quasts initiatief. Deze heeft namelijk

1 Kluck p. 83.

2 Kuhl, Mamefeldzug p. 117.

3 Zie Karte 2 bij Welikrieg III.

4 Lanrezac p. 245.

Sluiten