Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des avonds zijn troepen veel verder laten oprukken dan Kluck kon vermoeden; in den nacht maken zij zich nog meester van Chateau-Thierry, waar slechts Territorialen ter verdediging aanwezig zijn, en bezetten zij de zeer onvoldoend vernielde bruggen. Indien ooit, dan lijkt thans de kans gunstig om met Lanrezac af te rekenen. Het is nauwelijk twijfelachtig, of Kluck zal in deze omstandigheden zijn bezorgdheid over mogelijk gevaar uit Parijs het zwijgen opleggen om in samenwerking met Bülow den Franschen vleugel doodelijk te treffen.

De 2de September heeft geen herhaling van Sedan gebracht, maar de voorbereiding ertoe schijnt verder dan ooit gevorderd te zijn. De vijand moet zich wel overal tegelijk bedreigd voelen, want niet alleen staat de XVIII. D.I. in Chateau-Thierry maar ook dringen de Pommeren van het II. L.C. tegen middernacht Montaby binnen, op 18 km van de fortenlinie van Parijs: zoo dicht bij de hoofdstad als de Duitschers in het verdere verloop van den oorlog niet meer zijn gekomen *!

1 Weltkrieg III p. 210.

Sluiten