Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche bevelvoerder zijn voorstel inleidt, dan blijkt zijn plan zeker ook geïnspireerd door een in gebreke blijven van de Fransche legerleiding. De vertaling van het stuk, die aan Joffre werd gezonden, begint aldus: „II me semble que la situation actuelle exige que nous fixions un plan qui soit bien compris de tous, afin que nous puissions tous coopérer a sa réalisation" i. Dit behelst, terecht, niets anders dan een critiek op hetgeen Gallieni noemde „1'absence d'idées nettes dans le haut commandement" of althans op de geringe mededeelzaamheid van het G.Q.G. tegenover de legercommandanten in zake de strategische bedoelingen. Inderdaad bestond de kans op moeilijkheden, wrijvingen en misvattingen, en werd vooral een intelligente medewerking a priori uitgesloten, wanneer de legercommando's de hun toegedachte taak niet te zien kregen binnen het kader der ontworpen nieuwe operatie; discipline alleen kon daar niet tegen opwegen, zeker niet nadat de afloop der eerste slagen aan de grens het vertrouwen in de opperleiding niet ongeschokt had gelaten.

De kern van Frenchs voorstel ligt vervat in de volgende twee alinea's:

„J'aimerais a voir choisir une ligne de défense sur la rivière Marne s'étendant pour quelques kilomètres a 1'ouest et au nord-ouest de Paris. La longueur de cette ligne devrait être déterminée d'après les effectifs qui seraient susceptibles de 1'occuper, suffisamment denses en profondeur pour permettre des contre-attaques a la fois locales et générales.

Je préférerais que les elements de la contre-attaque genérale soient concentrés derrière le flanc gauche et constitués aussi

fortement que possible" 2.

Binnen weinige dagen moest de gealliëerde linker vleugel, onder pressie van Kluck, den benedenloop der Marne bereiken; in dat korte tijdsbestek kon de manoeuvreermassa, welke volgens Frenchs plan blijkbaar een beslissend offensief naar het Noorden moet uitvoeren, waardoor de vijand voor Parijs van de Duitsche hoofdmacht gescheiden zou worden en deze laatste haar rechter vleugel met omvatting

1 Arm. franQ. I, 2 Ann. No. 1797.

2 Ibid.

Sluiten