Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan toe, dat hij dezen tekst als een instructie had te beschouwen i.

De Engelsche minister heeft later in deze samenkomst en haar resultaat een der belangrijkste episodes achter de coulissen van den oorlog gezien. Terecht. Wel is het genomen besluit niet veel meer dan een compromis tusschen de opvattingen van beide maarschalken, wel blijft French nog zeer omzichtig en handhaaft hij een kleinen voorsprong naar het Z. op zijn beide huurlegers, maar er is geen sprake meer van, dat hij zich losmaakt uit het geheel om zijn troepen achter Parijs de gevaarlijke weelde te gunnen van een herstellingskuur. Ook de eenigszins geprikkeld geworden stemming tusschen zijn hoofdkwartier en het Fransche werd erdoor vereffend; het wederzijdsch vertrouwen kreeg weer een kans tot herstel en Joffre behoefde voor zijn verdere plannen niet langer te twijfelen aan Sir Johns zij het dan ook voorzichtige bereidwilligheid tot medewerking.

1 Arthur p. 86. Van dit alles vindt men niets bij French, die echter des te uitvoeriger spreekt over het ongewenschte van Kitcheners verschijnen bij den troep.

Sluiten