Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier wordt een offensief genoemd als uiteindelijk doel der bewegingen en zelfs wordt de medewerking van Maunoury daarbij in het oog gevat; niettemin blijkt tijdwinst voorloopig de hoofdzaak: het voorbehoud omtrent de limiet van den terugtocht (Instruction sub IV) wordt in de nota niet meer gemaakt en zelfs wordt die limiet voor het 4de en 3de L. bijna 40 km naar het Z. verlegd. De gedachte der memorie van 30 Augustus („un dispositif faisant dans 1'ensemble face au nord nord-ouest") is dus ook opgegeven. „II fallait avant tout durer" is de opvatting van generaal Belin, die Joffre tot de zijne maakt; tenslotte immers voert men een coalitie-oorlog en is het zaak de Fransche legers niet meer in de waagschaal te stellen, alvorens zich de druk van den Russischen bondgenoot op den vijand ernstig doet gevoelen. En zou men zich op de voorgeschreven linie niet kunnen handhaven, dan bleef altijd nog een uitwijken op de lijn Briare—Morvan—Dijon— Besangon mogelijk, „sur laquelle", zegt generaal Le Gros, „il est notoire qu'un recul éventuel, ne pouvant manquer de procurer le temps nécessaire, fut entrevue" Deze mededeeling wint aan waarschijnlijkheid, wanneer men zich Joffre's voorspelling van 1912 herinnert: een Fransch échec in het begin van den oorlog zal een terugtocht tot den Morvan ten gevolge hebben; „alors, mais alors seulement, commencera la véritable résistance nationale de la France, 1'entrée en scène de toutes les puissances, une durée indéfinie" 2.

Een dergelijke opvatting correspondeert ook met Joffre's psychologie. Hij was de man niet voor het onstuimig offensief; aanvankelijk was hij wel meegegaan met de voorkeur van zijn tijd en zijn omgeving, maar met des te grooter overtuiging moest hij na de mislukking van het eerste offensieve plan tot de opvatting terugkeeren, die geheel in zijn aard lag. „Durer": dat was voorloopig het wachtwoord; de Russen

Préparaiion de la Guerre et la Conduite des Opérations heeft eenige te suggestieve „drukfouten" om niet te denken te geven; men leest daar p. 102, sub c: „renforcer les armées de gauche"; sub f 2°: „en débouchant lorsque la 6e armée passera a 1'attaque."

1 La Genèse de la Bataille de la Marne (Paris 1919) p. 45.

2 Mémoires I p. 124 n.; cf. h.1. p. 185.

Sluiten