Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auffassung und Erkenntnis vor, dass die Besatzung von Paris für Operationen ausserhalb des Fortgürtels nicht in Betracht komme. Dem war auch nach den bisherigen Nachrichten

offenbar zuzustimmen Die deutsche O.H.L. hatte keine

Besorgnisse in angedeuteter Bichtung und war offenbar durch ihr Nachrichtenwesen in dieser Bichtung ihrer Sache sicher. Auch im Stabe des Oberkommandos fand diese Ansicht von der Gesamtlage ihre Vertretung" 1. De opmerking, dat de rechter vleugel voor zijn dubbele taak te zwak was, is natuurlijk juist; maar de bewering, dat de O.H.L. zich geen zorgen maakte omtrent Parijs, is gratuïet. Wel had de optimistische melding van A.O.K. I over de „vlucht" van den bij Amiens verslagen vijand2 de O.H.L. aanvankelijk gerust gesteld omtrent de rechter flank, maar dat zij, toen Parijs een urgente factor was geworden, beveiliging tegen de hoofdstad noodzakelijk achtte blijkt juist uit haar nachtelijke instructie, die het I. L. rechts achterwaarts geëchelonneerd Bülow wil laten volgen. Klucks voorstelling van zaken is dus onhoudbaar en men kan er aan toevoegen, dat juist het ontbreken van uitvoerige inlichting door de O.H.L., waarover hij klaagt, hem tot voorzichtigheid had moeten manen.

Nog meer vertroebeld wordt het inzicht in de opvatting van A.O.K. I, wanneer men bij Kluck leest, dat hij eigenlijk niet veel heil ziet in een vervolging naar het ZO. over Marne en Seine: men kan dan, zegt hij, in het begin wel op eenig effect rekenen, maar een definitief succes zou uiterst dubieus zijn! 3 En niettemin gaat hij in die richting, terwijl de instructie van Moltke hem toch, om het zacht te zeggen, alle vrijheid geeft de beweging voorwaarts te staken en zoo tevens zijn troepen een rustdag te gunnen, die zij zeker verdiend hadden. Met generaal Dupont 4 kunnen wij dan ook in Klucks twijfel aan het succes zijner operatie slechts een mislukte poging zien, om de O.H.L. met een zwaarder schuld te belasten dan zij verdient.

1 L.c. p. 86—87.

2 Cf. h.1. p. 159.

3 L.c. p. 86.

4 Le Haul Commandement allemand (Paris 1922) p. 56: „On sent le raisonnement a posteriori; il ne convaincra personne."

Sluiten