Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedreigen. Gallieni wilde terecht méér: zoo spoedig mogelijk een zoo krachtig mogelijken aanval. Wat kon een dreigement baten? Een dreigement was tegelijkertijd een waarschuwing voor den vijand, die dan ongetwijfeld ijlings tegenmaatregelen zou nemen!

„En premier lieu, il fallait agir vite" — dat wordt de leuze, waaronder Gallieni met ijzeren energie op 4 September zijn plan tracht en ook vermag te verwezenlijken: „il fallait, sans délai, sans perdre un moment, exécuter le changement de front qui devait nous porter sur le flanc droit de 1'ennemi" 1.

De verkenning der cavalerie in den ochtend heeft gemeld, dat de straatweg Senlis—Parijs en de streek ten W. daarvan vrij is van vijand en dat deze Nanteuil en Crépy-en-Y alois heeft ontruimd. De verkenning uit de lucht bevestigt de berichten van den vorigen dag, al wordt het IV. R.C. niet nauwkeurig vastgesteld en al ontbreken mededeelingen over het IV. L.C. 2. Maar reeds staat Gallieni's plan vast. Na een conferentie met generaal Clergerie, den chef van zijn staf, geeft Gallieni om 9 uur een inleidende order aan Maunoury, wiens leger met front naar het N. stond op de lijn Mareil-en-France —Dammartin—Montgé; voor den beoogden aanval was dus eerst een zwenking noodig om den rechter vleugel: „Prenez dès maintenant vos dispositions pour que vos troupes soient prêtes a marcher eet après-midi et a entamer demain un mouvement général dans 1'est du camp retranché" 3. Tegelijk stelde Gallieni de 45ste D.I. onder bevel van Maunoury, dien hij dringend voor een persoonlijke bespreking naar Parijs ontbood. Uiterlijk beantwoordde Gallieni's order aan den door Joffre (met de noodige en veilige „latitude") uitgesproken wensch. Voor een snelle actie moest de opperbevelhebber echter nog gewonnen worden.

Maar ook in het G.Q.G. heeft de bevestiging van Klucks zwenking geen geringe emotie verwekt. De officieren van het 3de bureau (operaties) staan des morgens verzameld voor de kaart, waarop de contour van 'svijands rechter vleu-

1 Gallieni, Mémoires p. 102 e.v.

a Bircher p. 11.

3 Arm. franc■ 2 Ann. No 2350.

Sluiten