Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk offensief, was deze beslissing een teleurstelling. Eén punt van zijn program werd er echter niet door aangetast: het 6de L. met alle ter beschikking staande strijdkrachten en materiëele hulpmiddelen te versterken. Verschillende orders in dien zin worden gegeven; de 45ste D.I. (generaal Drude), ter sterkte van 20.000 man, moet zich gereed maken om zoo noodig buiten de stelling te kunnen optreden; alle in de stelling beschikbare cavalerie zal onder Maunoury komen; een van Ebeners R.Ds moet zich begeven naar Le Mesnil-Amelot (de andere blijft voorloopig beveiligen aan de Oise) ;de pontonafdeeling der stelling komt met een compagnie genie-soldaten ter beschikking van Maunoury 1.

Dat waren maatregelen, die de gouverneur van Parijs kon gelasten. Wat hem verder voor den geest stond kon slechts gerealiseerd worden door de moeizamer methode der overreding, tegenover Joffre en tegenover French. Het blijft in dit verband merkwaardig, dat hij niet op de eerste plaats nog een poging ondernam Joffre te winnen voor zijn plan van een snel offensief ten N. der Marne — stelde hij zich eerst met de Engelschen in verbinding om Joffre voor een fait accompli te plaatsen? Met Maunoury en Clergerie begeeft Gallieni zich des middags om half 2 op weg naar Melun, waar het Engelsche hoofdkwartier functionneert.

Onder invloed der bekende meldingen zijner aviateurs was Frenchs kijk op de situatie in den avond van 3 September optimistischer dan gedurende de voorafgaande dagen; zijn troepen waren vrijwel ongehinderd de Marne gepasseerd, de eerste versterkingen uit Engeland waren aangekomen en hij dacht er zelfs over door een stoot naar het O. den linker vleugel van het 5de L. lucht te verschaffen. De vertoogen van den steeds voorzichtigen Murray deden hem echter van dit voornemen afzien; de 4de September moest een rustdag worden voor de troepen, die zich bevonden ten Z. der lijn La Ferté-sous-Jouarre—Lagny2. Zou het 6de L. in Oostelijke richting oprukken, dan werd het zoo op zijn rechter vleugel gesteund door de Engelschen, maar wanneer het 5de L. op-

1 Arm. franQ. I, 2 Ann. Nos 2352, 2353, 2358, 2359.

2 Ibid. Ann. No 2335.

Sluiten