Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze factoren maken het begrijpelijk, dat ten slotte in Melun een ontwerp van actie werd opgesteld („sous réserve de 1'approbation de M. Ie maréchal French"), waarin het gemeenschappelijke offensief feitelijk niet vóór 7 September in het oog werd gevat en Maunoury's actie ten Z. der Marne werd aangenomen. Gallieni geeft in zijn Mémoires den tekst van dit stuk niet; maar overste Brécard, die van een zending bij Sordet via Melun naar het G.Q.G. terugkeerde, nam er een copy van mede, die in het Fransche stafwerk te vinden is. En het blijkt inderdaad: Gallieni's intenties komen er met tot hun recht. Het stuk, dat 16.30 in Melun werd opgesteld, zegt: „En conformité des instructions du général en chef francais, la 6e armée frangaise et 1'armée anglaise décident de réunir leurs efforts contre 1'armée allemande qui a franchi la Marne. A eet effet, dans la journée du 5 sept., la 6e armée sera mise en marche vers 1'Est de manière que ses têtes de colonnes soient le soir sur la Marne entre Lagny et Meaux. Le même jour 1'armée anglaise changera de front pour occuper la ligne générale Mauperthuis—Farmoutiers 1 igeaux Ghanteloup, de manière a laisser a la 6e armée 1 espace qui lui est nécessaire. Le 6e sept. la 6e armée traversera la Marne se dirigeant vers 1'Est. Le même jour 1'armée anglaise continuera son mouvement, pivotera sur son aile droite soit le 6, soit le 7, pour faire face a 1'Est, sa gauche se joignant a la droite de la 6e armée. Les deux armées seront alors prêtes

a agir conjointement" 1.

„Overeenkomstig de instructies van den Franschen opperbevelhebber", inderdaad, en met alle schaduwzijden van dien. Op 5 September immers zal volgens dit plan het Engelsche

la gauche a la Marne, alors que, par cette même rive gauche de la Marne, la 6e armée se porterait a 1'attaque face a 1'Est. hlles temoignaient de 1'esprit d'indécision qui regnait encore au G.Q.G." Volgens dezen schrijver, ibid., kwam Joffre's brief (des morgens 8 uur uit Bar verzonden) pas na Gallieni's vertrek ter kennis van Murray. Zou dit het geval zijn geweest, dan blijft toch nog de invloed van Joffre s Note en telegram ter verklaring van Murray's onwil om in Gallieni s bedoelingen te treden — zoodat ook dan onze voorstelling van zaken onaangetast blijft.

1 Arm. franc. I, 2 Ann. No. 2340.

Sluiten