Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl deze instructies in het G.Q.G. werden opgesteld en Gallieni de Engelschen voor zijn plannen zocht te winnen, had ook in Bray-sur-Seine een gewichtige bespreking plaats: French, aangenaam verrast door het ontslag van Lanrezac, had generaal Wilson derwaarts gezonden om met den nieuwen commandant van het 5de L. tot een betere samenwerking te geraken i. De beide generaals komen gemakkelijk tot overeenstemming (Wilson spreekt vloeiend Fransch): het 5de L. zal op 5 September nog zoo ver retireeren dat het op een lijn komt met de Engelschen, waarna den volgenden dag het gemeenschappelijk offensief van Maunoury, French en Franchet kan worden ontketend*. Duidelijker spreekt nog Franchets bedoeling en helder inzicht in de situatie uit de twee stukken, welke als zijn antwoord op de hem gestelde vragen tegen den avond het G.Q.G. bereiken:

„La bataille ne pourra avoir lieu qu'après-démain 6 septembre. Demain, la 5e armée continuerait son mouvement rétrograde sur la ligne Provins—Sézanne. L'armée anglaise fera un changement de direction face a 1'est sur la ligne Changis—Coulommiers et plus au sud, a condition que son flanc gauche soit appuyé par la 6e armée qui viendrait sur la ligne de 1'Ourcq au nord de Lizy-sur-Ourcq, demain 5 septembre. Le 6, la direction générale de 1'offensive anglaise serait Montmirail. Celle de la 6e armée serait Chateau-Thierry. Celle de la 5e armée serait Montmirail."

De tweede, direct op de geciteerde volgende nota van Franchet preciseert verder:

„Pour que 1'opération réussisse, il faut:

1° La coopération étroite et absolue de la 6e armée débouchant sur la rive gauche de 1'Ourcq au nord-est de Meaux,

gen door zijn vasthouden aan Verdun en zijn langzamer terugtrekken dan het 4de L. Cordonnier, p. 135 e.v., maakt Sarrail hier echter juist een verwijt van.

1 French zelf had zich dien middag naar Douglas Haig begeven.

2 Callwell p. 174. Deze voorstelling van Wilson is niet geheel juist, zooals blijkt uit Franchets nota aan Joffre. Weliswaar had French er steeds voor gezorgd op ongeveer een dagmarsch ten Z. zijner huurlegers te blijven, maar door den rustdag van 4 Sept. stond hij nu op ongeveer gelijke hoogte als het 5de L.

16

Sluiten