Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slissingen van Joffre verrieden uiterlijk niets van een mogelijk spoedig offensief. Hij nam des middags het besluit zijn hoofdkwartier den volgenden dag nogmaals Zuidelijker te verplaatsen, naar Chatillon-sur-Seine en hij gaf blijk met alle mogelijkheden rekening te houden door aan Millerand te berichten: „Je considère place Dijon comme point d'appui éventuel de manoeuvre" De gedachte aan de onvoorziens herwonnen kans, om zijn op 25 Augustus ontworpen manoeuvre uit te voeren, laat hem echter niet met rust. Huguets bericht2 omtrent Sir Johns bereidwilligheid, met het 5de en 6de L. samen te werken, en de mededeeling, dat de staven van het Engelsche en het 5de L. overleg met elkander pleegden, deden Joffre besluiten nogmaals ernstig met zijn voornaamste adviseurs den toestand te bespreken3. Hoewel Berthelot bij zijn afwijkende meening volhardde, liet Joffre, ongetwijfeld gesteund door de opinie van de meerderheid zijner officieren, een instructie ontwerpen, waarin het offensief voor 7 September werd vastgesteld. Maar de plaats van het 6de L. bleef gedacht ten Z. der Marne.

Tegen 8 uur des avonds viel echter de definitieve beslissing ten gunste van Gallieni's plannen. Aan de dubbele autoriteit van Gallieni èn Franchet d'Espèrey gaf Joffre's aarzeling zich gewonnen. Omtrent het genoemde uur namelijk arriveerden de twee nota's van den commandant van het 5de L. èn stelde de gouverneur van Parijs zich in telephonische verbinding met het G.Q.G. Teruggekeerd uit Melun wilde hij Joffre overtuigen van de wenschelijkheid, om het 6de L. ten N. der Marne te laten aanvallen. De opperbevelhebber gaf zijn toestemming. Immers Franchet had op die basis overeenstemming bereikt met Wilson 4.

Zonder dralen liet Gallieni nu de aanvalsorder voor het

1 Arm. frang. I, 2 Ann. No 2331.

2 Cf. h.1. p. 235.

3 Joffre, Mémoires I p. 385 e.v.

4 Volgens de voorstelling van Joffre, Mémoires I p. 388 gaven Franchets nota's bij hem den doorslag; pas toen hij zijn ontwerp van instructie (cf. supra) reeds aan het wijzigen was in den door Franchet gewenschten zin, had het telephonisch onderhoud plaats met Gallieni. Volgens Gallieni zelf en ook volgens Clergerie, Le Róle du Gouverne-

Sluiten