Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekingen tusschen Wilson en Franchet de basis vormden van Joffre's nieuwe instructie, welke telegraphisch ter kennis der Engelsche legerleiding werd gebracht. Bovendien werd een van Joffre's officieren, kapitein de Galbert, naar Melun gezonden om alle gewenschte toelichting te geven *. De samenwerking der gealliëerde legers moest zoo ooit dan nu met alle

middelen verzekerd worden.

In den loop van den nacht werden de vooruitzichten daarvoor niet gunstiger: Huguets telegram van 19.30 bracht het bericht, dat French den toestand nog eens rustig wilde bestudeeren, alvorens een beslissing te nemen! 2. Zou de zending der nieuwe instructie Sir John tot onvoorwaardelijke medewerking bewegen? Met spanning werd de terugkomst

van de Galbert verbeid.

In den ochtend van den 5den September bracht Joffre eindelijk de Regeering op de hoogte van zijn besluit. Duidelijk stelt hij in het licht op welke gronden hij thans het offensief waagt te ondernemen, welks afloop, in gunstigen of ongunstigen zin, beslissend zal zijn: „La situation stratégique est excellente, et nous ne pouvons compter sur des conditions meilleures pour notre offensive. C'est pourquoi j ai décidé

de passer a 1'attaque La lutte qui va s'engager peut avoir

des résultats décisifs, mais peut avoir aussi, pour le pays, en cas d'échec, les conséquences les plus graves. Je suis decidé a engager toutes nos troupes, a fond et sans réserve, pour conquérir la victoire". Maar tevens verheelde hij niet zijn onzekerheid omtrent de houding van French. „Je compte que vous", zoo schrijft hij verder aan Millerand, „voudrez, bien attirer, par la voie diplomatique, 1'attention du maréchal sur 1'importance décisive d'une offensive sans arrière-pensée. Si je pouvais donner des ordres a 1'armée anglaise comme j'en donnerais a une armée fran^aise disposée sur les mêmes emplacements, je passerais immédiatement a 1 attaque"3. .

Ten einde werkelijk zijn offensief met alle troepen „a lonu

1 Arm. frang. I, 2 Ann. No 2333.

2 Cf. hJ. p. 242.

3 Arm. franc. I, 2 Ann. No 2468.

Sluiten