Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen en de aanval dus rustig kon worden voorbereid. Door al dit tijdverlies sedert den 27sten Augustus werd het echter zeer de vraag, of het VI. L. nog wel tijdig zijn invloed kon doen gevoelen wanneer de groote slag geslagen werd, die de O.H.L. nu iederen dag kon verwachten. En zelfs op 2 September ging de aanval van het VI. L. niet door; de voorbereiding eischte meer tijd dan men had verwacht. Ook Moltke ziet in, dat overhaasting tot een débacle moet leiden. Opgewekt is met dat al de stemming bij A.O.K. VI allerminst. Want zelfs de primaire taak van het leger: den vijand ter plaatse te binden, acht men niet uitvoerbaar. Krafft von Dellmensingen schrijft op 2 September in zijn dagboek: „Wenn der Feind wirklich abziehen will, dann kann ihn an den Festungen kein Gott dran hindern. Denn wir stossen uns überall an den Befestigungen. Der Feind kann die befestigten Abschnitte mit unterlegener Kraft immer so lange halten, bis die Hauptkrafte weg sind" 1. Op 4 September eindelijk komt er beweging op den rechter vleugel van het VI. L.: daarover later meer.

De operaties in het centrum, bij III., IV. en V.L., worden tot 1 September voornamelijk bepaald (en geremd) door de moeilijkheden welke het V. L. ondervindt bij zijn pogingen om over de Maas te komen. Wanneer het III. L. zich dan gereed maakt, om in gevolge een order der O.H.L. naar het ZO. aan te vallen en daardoor 's vijands hardnekkigen tegenstand aan de Maas te breken, blijkt de vijand op bevel van Joffre de Maaslinie te hebben prijsgegeven 2. De berichten, die hieromtrent bij A.O.K. V binnen kwamen, gaven echter veeleer den indruk, dat er van een vlucht sprake was; „fluchtartiger Rückzug" en „unzahlige Gefangene" werden gemeld 3. Maar de wijze waarop de Fransche achterhoeden den aftocht dekten, temperde weldra de hoog gespannen verwachtingen. De aanvalstactiek der Fransche infanterie, zooals in de eerste ontmoetingen was gebleken, hield geen rekening met de eischen der werkelijkheid; in het terugtochtsdefensief even-

1 Weltkrieg III p. 292.

2 Cf. h.1. p. 170.

3 Weltkrieg III p. 102.

Sluiten