Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel waren de Fransche wapenen, met name de artillerie, meesterlijk geschoold 1 en kwamen de beste eigenschappen van den Franschen soldaat ten volle tot hun recht.

Toen de verschillende AO.Ks bericht hadden ontvangen van het uitwijken der Franschen, gaven zij onmiddellijk orders tot krachtdadige achtervolging. Het III. L. hernam daarbij de Zuidelijke richting; ook zijn linkervleugel, het XIX. L.C., kwam nu over de Aisne en des avonds stonden Hausens troepen aan en voorbij de Retourne, na zwaren strijd met Fochs daar geposteerde 9de L.C. 2. Denzelfden dag kwam de XXIV. R.D. vrij door de capitulatie van Givet. Het IV. L. bereikte met zijn rechter vleugel de Aisne, met zijn linker de streek ten NO. van Grandpré. De rechter vleugel van het V. L. sluit daar direct bij aan tot Dun.

Het karakter van den strijd gedurende de volgende dagen bij het V. L. wordt door zijn commandant zeer aanschouwelijk beschreven. Het 3de L., zegt hij, hield, terwijl de overige Fransche legers retireerden, zijn rechter vleugel hardnekkig in verbinding met de vesting Verdun op den linker oever der Maas, terwijl zijn linker vleugel langzaam en onder voortdurende achterhoedegevechten teruggaat in overeenstemming met het tempo van den terugtocht der buurcorpsen die men moest dekken. Vandaar dat in de eerste dagen van September de strijd feller en uitputtender is naar mate hij dichter bij Verdun gevoerd word. „Wahrend unsere in nordsüdlicher Richtung verfolgenden Korps auf dem rechten Flügel erheblichen Gelandegewinn hinter sich brachten, verlangsamte sich das Tempo der von Stenay ab flussaufwarts übergegangenen Truppen mit den wachsenden Schwierigkeiten." Voor een vervolging door de cavalerie leende zich het terrein allerminst; daarom stelde A.O.K. V zijn H.K.K. IV (generaal v. Hollen) ter beschikking van de O.H.L.; op den rechter vleugel, bij het I. of II. L. zou het zeker veel bruikbaarder zijn; maar dat aanbod werd afgeslagen 3.

1 Aldus letterlijk Kronprinz Wilhelm p. 59; cf. Bauragarten Crusius p. 64.

2 Dubois I p. 148 e.v.

3 Kronprinz Wilhelm p. 61.

Sluiten