Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,dreist zu brechen." In een vertrouwelijk schrijven aan zijn generaals, d.d. 2 September, zegt hij o.a.: „Das letztemal an der Aisne hat der Feind kaum noch Widerstand geleistet; seine Kraft scheint gebrochen, die Auflösung zu beginnen. Dem Feind muss an der Klinge geblieben, die reichen Fruchte unserer Siege müssen jetzt der Ernte zugeführt werden Te merkwaardiger indruk maakt dit optimisme, daar in hetzelfde schrijven wordt erkend, dat de vijand zich tot dan toe steeds in veiligheid had weten te stellen, „oline grosse Verluste und besonders ohne Gefangene und Trophaen in unseren Handen zu lassen." Feitelijk berustte de geciteerde indruk van „Auflösung" alleen op de verklaring van een gevangene en van een inwoner. „Es war also mehr ein Wunschgedanke concludeert het officiëele Duitsche geschiedwerk i. Den volgenden dag werd de onjuiste indruk vijand dwong nog tot ernstigen strijd en ook A.OJK. IV ver nam van spoorwegverkeer bij Chalons en Sainte-Menehould. Toch was de positie van het IV. L. op 3 September s avonds gunstig te noemen. Het stond aanmerkelijk rechts voorwaarts geëchelonneerd (het VIII. L.C. kwam tot Suippes en ten Z.) en scheen dus in staat den vijand uit zijn Zuidelijke en ZW telijke richting naar het ZO., tegen den rug van het front der Fransche vestingen, te dringen. Op 4 September viel een belangrijke terreinwinst te boeken, die zonder veel strijd behaald werd; van rechts naar links staan de corpsen als volgt: VIII L.C. Longevas-Marson; VIII. R.C. met een divisie tot Coupeville; XVIII. L.C. Herpon-La Chapelle (ten Z. van Valmv); XVIII. R.C. Valmy—Maffrecourt 2. De O.H.L. gat toestemming de vervolging in ZZOostelijke richting voort te

^OjTde moeilijke positie en de zware taak van het V. L. werd reeds meermalen gewezen. Verdun bleef voor den Kronprinx een lastig blok aan het been. Door het gemasseerde oprukken van het IV. L. naar het Z. en zelfs ZZO. had hij geen bewegingsvrijheid naar het W„ zoodat een dergelijke vrijheid als Kluck zich tegenover Parijs veroorloofde bij hem met aa

1 Weltkrieg III p. 258.

2 Ibid. p. 261.

Sluiten