Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde kon komen. In ieder geval kon van de marschrichting op Chalons-sur-Marne—Vitry-le-Fran§ois, aangewezen in de Anweisungen van 27 Augustus geen sprake zijn; deze veronderstelde trouwens, dat het VI. L. in staat zou zijn de flankdekking van het bewegende front op zich te nemen ten W. der Maas. Bij den algemeenen trek der bewegingen naar het O. kreeg nu de rechtervleugel van het IV. L. richting op Vitry!

In den nacht van 2 September gaf Moltke nadere instructies met het oog op Verdun. Het V. L. moest de vesting insluiten en de forten ten Z. daarvan, Troyon, Les Paroches en Camp des Romains veroveren; de hoofdreserve van Metz zou gedurende den daarvoor vereischten tijd dekken tegen Toul, kwam dus niet ter beschikking van het VI. L., dat echter in ruil zijn beide Ersatz-Divisies behield 1 (cf. de Anweisungen van 27 Augustus).

Op 3 September komt het V. L. met zijn rechter vleugel tot de lijn Varennes—Montfaucon—Cuisy. De gelaste vervolging door H.K.K. IV, beiderzijds van het woud van Argonne, op Sainte-Ménehould en op Clermont, kwam niet tot uitvoering.

Voor 4 September overwoog A.O.K. V een rustdag in te leggen, om het IV. L. in de gelegenheid te stellen een voorsprong te nemen, waarna beide legers gezamenlijk, het IV. door flankeerend optreden, het V. door frontalen aanval, met den vijand zouden afrekenen. De O.H.L. hield het echter voor noodzakelijk, dat het V. L. reeds op 4 September zijn bewegingen voortzette. De motiveering daarvan luidde: „Allgemeine Lage, besonders die bei der VI. und VII. Armee, verlangt dringend weiteres Vorgehen der V. Armee bereits am 4 Sept. in südlicher Richtung unter Abschliessen auch der Westseite von Verdun. Ein Stehenbleiben der V. Armee würde die Einheitlichkeit der Gesamtoperation empfindlich storen"2. Iets anders kon hieruit niet gelezen worden, dan dat Moltke in het oprukken van het V. L. een krachtige hulp zag voor de doorbraakpoging van het VI. L. 3.

Op 4 September zette dus ook het V. L. de vervolging voort.

1 Weltkrieg III p. 233.

2 Ibid. p. 306.

3 Kronprinz Wilhelm p. 68.

17

Sluiten