Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rechtervleugel drong ongeveer 20 km naar het Z. verder. H.K.K. IV kwam ten ZW. van Sainte-Ménehould ter hoogte van de binnenvleugels van IV. en V. L.; VI. L.C. tot SainteMénehould, na vele uitvallers te hebben verloren tijdens den marsch door de drukkende hitte der Argonne; XIII. L.C. tot Clermont; XVI. L.C. Aubréville—Parois; VI. R.C. tusschen Montfaucon en de Maas. Het IV. L. meldt, den volgenden dag naar het ZO. tegen het Marne-Rijnkanaal te zullen oprukken; de Kronprinz besluit zich met zijn beide rechter vleugelcorpsen hierbij aan te sluiten. De rest van zijn leger, afgezien van H.K.K. IV, viel voor de vervolging uit en werd vastgelegd door Verdun en de sperforten ten Z. dier vesting; d.w.z.: XVI. L.C. komt achter de Cousances tegen het ZWestelijk front van Verdun; VI. R.C. in het forêt de Hesse tegen het Westelijk front; de Divisie Landwehr (generaal Franke) aan de Forges en V. R.C. op den rechter oever der Maas tegen het Noordelijk front; V. L.C. tegen het Oostelijk front; XXXIII. R.D. (hoofdreserve Metz) tegen Camp des Romains—Toul—Nancy dekkend. Het algemeen aspect verschilt hier dus aanmerkelijk met dat in de streek van Parijs. Maar zoowel bij het I. en II., als bij het IV. en V. L. constateert men een aanzienlijke concentratie van troepen op de binnenvleugels. Tusschen deze beide groepen bevindt zich het zwakke III. L., dat door den voorgenomen rustdag linker vleugel van het II. L. en rechter vleugel van het IV. L. bloot stelt aan het gevaar van een vijandelijken aanval.

Het bedenkelijkst blijft het gebruik, dat van het VI. L. wordt gemaakt. Ter wille eener dubieuze operatie 1 staat aan het

1 Zooals blijkt uit uitlatingen van majoor Bauer, chef der sectie zware artillerie en vestingen in het hoofdkwartier, werden de mogelijkheden der zware artillerie, na de snelle successen tegen Luik en Namen, overschat (Weltkrieg III p. 285). Het Belgische beton was minderwaardig. Tegen het goede Fransche ijzerbeton van 2 M. waren echter de granaten uit de mortieren van 42 c.M. machteloos; de gebetonneerde oorlogskazerne van Manonviller doorstond de beschieting ongeschokt. Overigens beschikte men maar over één motorbatterij (2 stukken) van deze mortieren; de 5 andere waren aangewezen op „Vollbahnanschluss", dus alleen in bepaalde omstandigheden te gebruiken (Kabisch p. 392).

Sluiten