Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Bülow vonden Moltke's Anweisungen volkomen instemming. Met groote ongerustheid had hij gezien hoe A.O.K. I haar z.i. voornaamste taak: de flankdekking der Duitsche legers tegen Parijs, verwaarloosde. Duidelijk was het diepgaand meeningsverschil tusschen Kluck en Bülow gebleken uit de uiteenzettingen, welke kapitein Bührmann, van Klucks staf, omtrent het middaguur van 5 September in Bülows hoofdkwartier had gegeven, en het antwoord, hetwelk hij van daar in Bebais had teruggebracht. Kluck had allen nadruk gelegd op de vervolging naar het Z., Bülow zag in het uitwijken des vijands achter de Seine een manoeuvre, die een verrassend offensief uit Parijs moest mogelijk maken. Tegenover Bührmann had hij verklaard: „Ich halte die Lage der I. Armee nicht für günstig, aus Paris droht ein Ungewitter, und die Gefahr durch neues Vorgehen der Englander ist nicht beseitigt" *. Die uiteenzetting had reeds voor de komst van Hentsch A.O.K. I tot andere gedachten gebracht.

Natuurlijk nam Bülow onmiddellijk na ontvangst van Moltke's inleidende order2 (5 September 7.30) alle maatregelen ter inleiding der gelaste zwenking: de rechter vleugel moet de vervolging staken, de linker kan verder gaan naar het Z. Zoo zou het II. L. links voorwaarts geëchelonneerd komen te staan, waarmee de frontverandering was voorbereid. Deze order bereikte het VII. L.C. echter te laat; het had zijn voor dien dag gelasten korten marsch 3 reeds afgelegd. Derhalve blijft op 5 September het front van het II. L. nog naar het Z. gericht4. Des avonds staat het ongeveer op de lijn Montmirail—Vertus, die bijna zonder strijd bereikt was; alleen het X. L.C. had voorbij Montmort ernstigen tegenstand van de Fransche achterhoeden ondervonden. Voor 6 September gelast Bülow, op grond der ontvangen directive: „II. Armee sezt die Verfolgung mit H.K.K. I, Mitte und linkem Flügel fort." De voorhoeden moeten komen op de lijn Montmirail—Marigny le Grand; vliegende af deelingen (cavalerie, artillerie en infanterie met mi-

1 Weltkrieg IV p. 21 en 28.

2 Cf. h.1. p. 262.

3 Cf. h.1. p. 264.

4 Weltkrieg IV p. 20-21.

Sluiten