Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trailleurs) moeten snel vooruit naar de Seine. In verband met den achterstand van het III. L. en het daaruit voortvloeiende gevaar voor zijn linker vleugel seint Bülow aan Hausen en aan de O.H.L.: „Baldiges Vorschreiten III. Armee sehr erwünscht" !.

Hausen was geheel bereid dezen wensch in te willigen, die volkomen strookte met de nieuwe Anweisungen. Zijn leger had op 5 September een rustdag genoten. Uit papieren, gevonden op het station van Chalons, kon men concludeeren, dat de vijand een aanzienlijk gedeelte zijner strijdkrachten per spoor naar Parijs had vervoerd. Overigens stelde de verkenning uit de lucht vast, dat het gebied ten N. van Sommesous—Sompuis—Vitry-le-Frangois vrij was van sterken vijand. Bij Mailly werd vijandelijke cavalerie gesignaleerd en latere meldingen van aviateurs berichtten ook de aanwezigheid van andere wapenen, maar Hausen bleef bij zijn opinie, in den loop van den dag gevormd, dat zijn leger slechts zou stuiten op achterhoeden, die 's vijands terugtocht achter de Aube moesten dekken. Snel oprukken was geboden, daar het min of meer vereenzaamde III. L. zoo spoedig mogelijk zijn rechter vleugel de aanleuning aan de Seine bij Troyes moest verzekeren. Als doelen voor 6 September stelde Hausen: XXIII. B.D.2 tot Villeneuve; XII. L.C. tusschen Germinonen Coupetz; XIX. L.C. tot Loisy-sur-Marne 3.

Bij A.O.K. IV brachten de Anweisungen geen verandering in de op 5 September bestaande plannen. Het eerste doel bleef de verovering der sterke linie van het Marne-Bijnkanaal, in samenwerking met het V. L. 4. De in den ochtend ontvangen verkenningsrapporten wekten den indruk, dat de vijand ten N. van het kanaal geen tegenstand meer zou bieden. Inderdaad bereikte de rechter vleugel (VIII. L.C.) het kanaal bij Vitry-le-Frangois terwijl de overige corpsen tot den weg Vitryle-Fran^ois—Sainte-Ménehould kwamen (Heiltz-l'Evêque—

1 Ibid. p. 23.

2 De XXIV. R.D. van het XII. R.C. kwam heden tot ZWestelijk van Rethel; cf. h.1. p. 134; Givet was 2 Sept. gevallen.

3 Baumgarten-Crusius p. 72-3 en Hausen p. 181-2.

4 Cf. h.1. p. 258.

18

Sluiten