Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.C. komen weliswaar niet verder dan de aanvankelijk gestelde bovengenoemde doelen, maar H.K.K. IV staat 's avonds Westelijk van Nettancourt om den volgenden dag tegen de linker flank der gesignaleerde vijandelijke positie op te treden, en het XVI. L.C., dat reeds gedeeltelijk ontheven is van zijn dekkende taak tegen Verdun, heeft een divisie bij Autrécourt, die den aanval op 's vijands rechter vleugel nadruk moet verleenen. Voor 6 September worden dan ook verre doelen gesteld: het VI. L.C. tot de bruggen van Revigny en Neuville, het XIII. L.C. tot de bruggen van Mussey, Varney en Fains, het XVI. L.C. tot Bar-le-Duc. Op den rechter vleugel was steun van het IV. L. toegezegd 1.

A.O.K. VI zag zich zonder veel innerlijke overtuiging gesteld voor een dubbele taak: den aanval op de position de Nancy en den doorbraak door de trouée de Charmes; beide operaties zouden elkaar steunen en, wanneer succes uitbleef, althans — maar bij A.O.K. VI dacht men: wellicht 2 — den vijand ter plaatse binden. Beide operaties eischten ook een vrij langdurige voorbereiding. De actie tegen Nancy maakte den aanvoer van zware artillerie en munitie noodig en dat vergde geruimen tijd 3. Wat den doorbraak over de Moezel betreft, het VII. L. stond begin September achter bij het VI. L. en Rupprecht geloofde, dat alleen een krachtig gelijktijdig optreden van beide legers tegen de Moezel succes kon hebben; derhalve moest dit offensief worden ingeleid door een oprukken van het VII. L., welks déboucheeren uit het boschgebied tusschen Meurthe en Mortagne verzekerd moest zijn, alvorens aan een gemeenschappelijk offensief viel te denken 4. Het VII. L. hield de Meurthelinie beiderzijds van Saint-Dié bezet, toen het op 2 September de orders in dien zin van A.O.K. VI ontving. De terreinwinst der volgende dagen bleef echter verre beneden de verwachtingen, zoodat de mogelijkheid van een doorbraak voorloopig nog niet veel waarschijnlijker was geworden.

1 Weltkrieg IV p. 5, 7, 11-12, 16-17, 105.

3 Cf. h.1. p. 253.

3 Weltkrieg III p. 294.

4 Ibid. p. 293.

Sluiten