Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen begint het bombardement der position de Nancu i, hetwelk de oorzaak wordt van de Castelnau's alarmeercnde melding aan Joffre*. Tegelijkertijd vervroegt Rupprecht het offensief zijner troepen bezuiden Luneville tegen de Mortagne: op 4 September kreeg hij de zekerheid, dat de vijand uit de linie Belfort—Nancy troepen verplaatste naar elders, zoodat thans zijn eigen offensief niet langer mocht worden uitgesteld. Op 5 September woedde de strijd dan ook op de geheele linie van het VI. en het VII. L>maar nergens werd een terreinwinst van beteekenis behaald, ken hoopvoller uitzicht kreeg de slag, toen uit de nieuwe Anweisungen bleek, dat op de interventie van het IV. en V. L. mocht gerekend worden. Daarentegen achtte Rupprecht zijn kans op welslagen weer sterk verminderd, toen de orders aangaande het VII. L. 3 hem van een gedeelte zijner strijdkrachten beroofde; hij wist alleen gedaan te krijgen, dat althans het gevraagde corps van het VI. L. voorloopig nog niet naar België Getransporteerd zou worden. Zijn orders voor 6 September getuigen dan ook van een zekere terughouding. Alleen het (vroegere) VII. L. moest zijn aanvallen in richting van Rambervillers voortzetten; de actie der infanterie tegen de posüwn de Nancy werd afhankelijk gesteld van de werking der zware artillerie, terwijl ten Z. van Lunéville de bereikte linie alleen overschreden zou worden, wanneer de vijand bleek te re reeren

De strijd op het Lotharingsche front begon reeds het kara ter te vertoonen van den stellingoorlog, dien Schlieffen met alle middelen had willen vermijden.

1 Het verloop van den hier begonnen slag aan Fransclie zijde lievendie beschreven door Abbé Ch. Rolin, La Bataille qai sauva Nancy. Champenoux (nouvelle éd„ Paris 1930); de aan de Du^che lege^ leiding in dit werkje toegeschreven intenties Z1Jn echerbhjkbaa met uit de beste bronnen geput. Van Duitsche zijde:'General L v Gebsatte , Von Nancy bis zum Camp des Romains (in de serie Schlachten Weltkrieges, Nr VI, Oldenburg 1922).

2 Cf. h.1. p. 250.

3 Cf. h.1. p. 269.

* Weltkrieg IV p. 149-150.

Sluiten