Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

I

Op het slagveld wordt het lot der volkeren voor vele decenniën bepaald; de krijgsgeschiedenis mag daarom in het historisch onderricht niet verwaarloosd worden.

II

De besprekingen, voor 1914 tusschen Engelsche en Belgische militairen gevoerd, maakten geen inbreuk op de Belgische neutraliteit.

III

De Duitsche operaties van 1914 in het Westen weken in opzet en uitvoering te zeer af van Schlieffens plan en leer, dan dat men er zijn naam aan mag verbinden.

IV

Het Fransche plan XVII van 1914 is geen schijnplan in den zin door Th. van Weideren Rengers (Iets over de FranschEngelsche Operatieplannen van 19U, Leeuwarden 1929) bedoeld.

V

Het historielied over Gerard van Velsen en Graaf Floris V is historisch zonder belang.

VI

De stedelijke patriciaten der 15de eeuw zijn veelal Kabeljauwsch, daarom zijn de gilden doorgaans Hoeksch; adellijke veeten spelen in den strijd van deze en verwante partijen elders een zeer ondergeschikte rol.

AUG. CUYPERS

Sluiten