Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van plaatsen in het handschrift, afwijkend van

de uitgave-matthes. x)

177 Wien ic mochte begaen, (Matthes: van den sinen mochte begaen,)

273 Ende Eenout banter an de crone. (M.: Eenout banter enz.) 342 Hare ijsere waren doen verscuren. (M.: dode men verscuren.) 346 Dat hadden si in corten tiden. (M.: hadden si gedaen in corten tiden.)

370 Ende oorlogeden, dat was waer, (M.: dat es waer,) 427 Verslegen lode hadde Lodewike. (M.: Verslegen sinen sone Lodewike.)

454 Behouden goet ende leven, (M.: Om behouden enz.) 463 „Dese raet moete verdomei wesen.2) (M.: „Dese raet

moete vermalediet wesen.)

523 Ysoreit sprac ende tart vort. (M.: Y. balch ende enz.) 555 Also helpt mi sente Jan! (M.: helpe)

591 Dat ic u dor sine lieve (M.: Dat ic u va dor enz.) 629 Also helpt mi onse vrouwe! (M.: helpe)

698 Verga alsoot vergangen mach, (M.: U verga enz.) 720 .1. huus maken up die Geronde. (M.: .1. huus doen maken enz.)

731 Renoude in waerliker dinc, (M.: Heme, waerlike dinc,) 733 Wat holpe dat iet maecte lanc (M.: dat iet updecte lanc) 787 Also help mi Jesus! (M.: helpe)

893 Wat help, dat iet u maecte lanc? (M.: Wat holp enz.) 897 Si willen alle met u varen (M.: met varen)

950 Des hi Eenout sonder noet (M.: Des hi om Eenout sende ter noet)

961 Haer outste kint heeft genomen (M.: heeft si genomen) 1148 Dordi mins ontbiden te hant, (M.: Doedi mins ontbiden enz.)

1253 Eoelant, gine doet nemmermeer //In Vrankrike wederkere. (M.: nemmermere, wederkeren.)

1) Getoetst aan gegevens van den heer Diermanse.

2) Diermanse wil lezen „verdomet" of „verdoemt".

Sluiten