Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Woorden en uitdrukkingen, die door andere worden vervangen.

3. Uitdrukkingen en zinnen, die in Vb. geheel worden omgewerkt.

In de tweede en vooral in de derde groep gaat het verschil in woordkeuze dikwijls samen met syntactische verschillen; deze afwijkingen worden dan ook in de verschillende syntactische hoofdstukken behandeld.

Mnl. woorden, die in Yb. een anderen, meer

modernen vorm krijgen.

6. Het aantal gevallen van deze groep is vrij gering. Vooral wat de werkwoordsvormen betreft, vinden we maar enkele voorbeelden. Zoo vervangt de analogievorm „vanghen" het mnl. „vaen"; „geschiede" staat misschien in plaats van „geschach" x). Een consequenter spelling, die we ook elders aantreffen, heeft Vb. in „brengdi" naast Et. „brindi".

Ook wat de niet-werkwoordelijke vormen betreft, vinden we weinig veranderingen in de woorden zelf. Ik laat hier een lijstje van afwijkende woordvormen volgen, waarin de eerstgenoemde woorden telkens den ouden vorm aangeven:

binder stede — binnen der stede, lachter — laster, droeve — droevich. metsers,

metsenaren — metselaers. elx — elkes. niemen — niemant.

haesticheden — haesten. portenare — portier,

jegen — tegen. scamp — scande,

campioen — campenioen. sorcors — secours.

kempe — campenioen. sweer — swager.

kerstine — kersten. te hem — tot hem.

kerstinede — kerstenrijc. willecome — welcoem.

Het voegwoord „gelijc" wordt in Vb. verzwaard tot „gelijk of"2); omgekeerd wordt „al te hant" vervangen door „te hants". Verschil in volgorde in een verbinding vinden we bij „mallijc up andren" > „op malcander"; „werx mee" > „meer werx".

1) (Rt. 851 Ogiere) geschach (die ere groot) ontbreekt in het Handschrift.

2) Zie bij „De functies der voegwoordelijke bijzinnen": de zinnen met ,.of", § 61.

Sluiten